Číslo Predmet Subjekt Cena (€) Dátum
ZOD/247/2020/BVS Stavebná oprava VDJ Podbranč UNISTAV spol. s.r.o. 25 542,37 18.09.2020
ZOD/249/2020/BVS Revízia čerpadiel zn. Flygt LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. 10 145,90 18.09.2020
KP/244/2020/BVS Kúpna zmluva “Sušiareň laboratórneho skla„ LASER-ELTEK, s.r.o. 3 484,00 18.09.2020
KP/241/2020/BVS Kúpna zmluva “Biologický inkubátor s chladením„ LASER-ELTEK, s.r.o. 3 371,00 18.09.2020
ZOD/159/2020/BVS Plavecký Štvrtok – rekonštrukcia kanalizácie Chemkostav, a.s., K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce 936 602,85 18.09.2020
ZOPS/256/2020/BVS Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb Slovenský zväz cyklistiky s.r.o., Bratislava 5 000,00 17.09.2020
ZOPS/228/2020/BVS Poradenské služby pri príprave špecifikácie stavebných a vodohospodárskych projektov  BIDOR, s.r.o., Bratislava 16 600,00  16.09.2020
KP/240/2020/BVS Trepačka s horizontálnym lineárnym pohybom  ILABO, s.r.o., Bratislava 9 000,00 14.09.2020 
ZOD/208/2020/BVS Stavebná oprava VDJ Vtáčnik BENSTAV s.r.o., Bratislava 56 350,00 14.09.2020
ZOD/224/2020/BVS ÚČOV Vrakuňa - výmena elektrotechnologických zariadení hlavnej trafostanice Power Service Int. s.r.o., Bratislava 10 000,00 11.09.2020
ZOD/223/2020/BVS ÚČOV Vrakuňa - výmena elektrotechnologických zairadení hlavnej trafostanice Power Service Int. s.r.o., Bratislava 309 860,55 11.09.2020
ZOD/212/2020/BVS Vinosady - Pezinská, Modranská ul. - Sanácia vodovodu FERRMONT, a.s., Púchov 793 990,60 10.09.2020
ZOS/245/2020/BVS Zmluva o spolupráci MiXai, s. r. o., Sládkovičovo 471,61 10.09.2020
ZOPS/162/2020/BVS Poradenstvo v oblasti pracovného práva Zukalová - Advokátska kancelária s.r.o., Bratislava 100,00 EUR/hod. 10.09.2020
OST/199/2020/BVS Oprava a servis zariadení Nivelco a Krohne  MICROWELL, spol. s r.o., Šaľa 37 000,00 09.09.2020
ZOD/236/2020/BVS ČOV Smrdáky, sanácia oxidačnej priekopy, budovanie odľahčovacej priekopy HYDROPROJEKT, akciová spoločnosť, Bratislava 29 650,00 09.09.2020
ZOD/237/2020/BVS Chorvátsky Grob, Čierna Voda, KČS 02- sanácia objektu HYDROPROJEKT, akciová spoločnosť, Bratislava 38 800,00  09.09.2020 
KP/194/2020/BVS Kanálový drtič  TECHNOTRADING, s.r.o., Bratislava 53 900,00 09.09.2020
ZOPS/195/2020/BVS Legalizácia oprávnení vodohospodárskych stavieb BVS, a.s. a ich inventarizácia REC-TEAM a.s., Bratislava 350 000,00 09.09.2020
ZOD/158/2020/BVS Bratislava, ČS Karlova Ves - obnova technológie objektu  ČOVDESIGN, s.r.o., Bratislava 129 750,00 09.09.2020
ZOD/196/2020/BVS Dlhá, Borová - optimalizácia tlakových pomerov na sieti  ASSYX, spol. s r.o., Bratislava 333 470,25 09.09.2020
ZOD/230/2020/BVS Bratislava, Trnávka - sanácia verejných vodovodov a verejných kanalizácií na vybraných ulicicach AD Consult, a.s., Bratislava 218 880,00 09.09.2020
ZOD/235/2020/BVS Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Záhorská Bystrica, Donská ulici - sanácia vodovodu  BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o., Bratislava 25 025,00 09.09.2020
ZOD/207/2020/BVS VDJ Koliba 2, CDJ Kamzík - sanácia objektov  VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s. 399 699,99 09.09.2020
ZOD/238/2020/BVS Autorský dozor projektanta pre stavbu "Dlhá, Borová - optimalizácia tlakových pomerov na sieti" A2_PROJEKT, s.r.o., Bratislava 2 345,00 09.09.2020
Dod. č. 6 k Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb SLA Dodatok k rámcovej zmluve o poskytnutí služieb SLA Infra Services, a. s., Bratislava 08.09.2020
NN/218/2020/BVS Zmluva o prenájme múzea Kristína Kvassay 1 060,00 08.09.2020
ZOD/229/2020/BVS Stavebná oprava havarijného stavu strechy na objekte Trafostanica I - Vodný zdroj Sihoť  FACTUM EXTREMUM SK, s. r. o. 8 831,76 08.09.2020
NN/233/2020/BVS Zmluva o prenájme múzea Karolína Macháčková  960,00 08.09.2020
P 5/40202/2020/BVS Odovzdanie a prevzatie vodnej stavby GRAND KOLIBA, s. r. o. 344 111,40 08.09.2020
ZOD/115/2020/BVS Poloprevádzkové pokusy na úpravni vody Holíč Petr Dolejš - W&ET Team, České Budějovice 11 611,00 02.09.2020
Dod. č. 1 k ZOPS/233/2019/BVS Navýšenie ceny na pravidelný servis a nepredvídané opravy zariadení na strojné odvodnenie a strojné zahustenie kalu pre divíziu ČOV  ALFA LAVAL Slovakia s.r.o., Bratislava 99 582,00 28.08.2020
Dod. č. 1 k ZOD/74/2020/BVS Bratislava Ľadová ulica- sanácia vodovodu a kanalizácie- naviac práce VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 263 610, 66 28.08.2020
KP/185/2020/BVS Kúpna zmluva na: Technické a laboratórne plyny Messer Slovensko, s.r.o. 16 905,80 27.08.2020
KP/205/2020/BVS Hydraulický rozpierač prírub Equalizer SWi20/25 TEMAXSPB s príslušenstvom Maxi Kit Ikema spol s r.o. 5 318,88 27.08.2020
ZOS/215/2020/BVS Zmluva o spolupráci TROPHY AGENCY s.r.o. 943,22 26.08.2020
ZOD/216/2020/BVS Dodávka a montáž odtokových žľabov usadzovacích nádrží -ÚČOV Vrakuňa HYDROTECH, a.s., Modranská 153, 902 01 Vinosady 45 739,00 26.08.2020
ZOD/165/2020/BVS Zmluva o dielo - Preventívna servisná prehliadka elektrocentrál v pôsobnosti DOOV a DČOV TYKY s.r.o. 8 025,00 26.08.2020
ZOPS/172/2020/BVS Nakladanie s ostanými odpadmi pôvodcu v lokalite B - okresy Bratislava IV a Malacky FCC Slovensko, s.r.o., Zohor 722,80 24.08.2020
ZOS/375/202016/BVS Povinný monitoring ukončených investičných  EF projektov Larive Slovakia s.r.o. 326 500,00 20.08.2020
ZOS/227/2020/BVS Zmluva o spolupráci Občianske združenie Zeler 471,61 20.08.2020
ZOS/221/2020/BVS Zmluva o spolupráci Slovenská kanoistika 1 414,83 19.08.2020
KP/201/2020/BVS Kúpna zmluva na: Skladový oceľový kontajner Globstav container, s. r. o. 12 320,00 18.08.2020
KP/200/2020/BVS Kúpna zmluva na: Vyhodnocovací prístroj Depolox Systém inžinierskych služieb, spol. s.r.o. 15 364,80 18.08.2020
KP/198/2020/BVS Carela Bio, Carela Bio Forte, Carela Green Power TURBYT spol. s.r.o. 25 840,50 18.08.2020
ZOD/209/2020/BVS Údržba trávnatého porastu a zabezpečenie nepravidelných prác 2020 Qclean, s.r.o. Janka Jesenského 39, 083 01 Sabinov 280 000,00 18.8.2020
ZOD/191/2020/BVS Oprava oceľových konštrukcií merného objektu na prítoku a oceľových konštrukcií  čerpacej stanice II° - ÚČOV Vrakuňa FERRMONT, a.s. Trenčianska 1320/89,Púchov 83 405,45 17.8.2020
ZOS/213/2020/BVS Zmluva o spolupráci Bratislavská organizácia cestovného ruchu, Bratislava 13.8.2020
NN/217/2020/BVS Zmluva o prenájme vodárenského múzea ManaStay, Bratislava 1 570,00 12.8.2020
ZOD/173/2020/BVS Nakladanie s ostatnými odpadmi pôvodcu LOKALITA C - okresy Skalica, Senica a Myjava Skládka Cerová s. r. o., Cerová 19 904,40  10.8.2020
ZOD/168/2020/BVS Nakladanie s ostatnými odpadmi pôvodcu LOKALITA A - okresy BA I, II, III,V, Senec, Pezinok EBA, s. r. o. Bratislava 265 858,50 10.8.2020
ZOD/167/2020/BVS Nakladanie s ostatnými odpadmi pôvodcu LOKALITA B - okresy BA IV a Malacky  EBA, s. r. o. Bratislava 107 000,00 10.8.2020
Dohoda o ukončení zmluvy ZOPS/15/2020/BVS Dohoda o ukončení zmluvy SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o., Skalica 10.8.2020
OST/183/2020/BVS Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení Techcontrol, s.r.o., Bratislava 188 220,00 7.8.2020
OST/182/2020/BVS Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o., Bratislava 379 275,32 7.8.2020
OST/181/2020/BVS Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení TEMPERING, s.r.o., Nitra 17 343,06 7.8.2020
OST/203/2020/BVS Zabezpečenie SW ochrany zariadení IKPaZ a poskytovanie podpory údržby Slovak Telekom, a.s.  Slovak Telekom, a.s., Bratislava 22 010,96 6.8.2020
ZOPS/170/2020/BVS Nakladanie s ostatnými odpadmi pôvodcu LOKALITA B - okresy Bratislava IV a Malacky OLO, a.s., Bratislava 23 536,00 6.8.2020
ZOPS/169/2020/BVS Nakladanie s ostatnými odpadmi pôvodcu LOKALITA A - okresy BA I, II, III, V, Senec, Pezinok OLO a.s., Bratislava 1 152,00 6.8.2020

OST/210/2020/BVS

úverové podmienky

Poskytnutie dlhodobého investičného úveru Council of Europe Development Bank, Paris, France 50 000 000,00 5.8.2020
NN/188/2020/BVS Zmluva o prenájme vodárenského múzea Matej Szalacsi 1 400,00 5.8.2020
OST/197/2020/BVS Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka MČ Bratislava - Vajnory bezodplatne 3.8.2020
OST/202/2020/BVS Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka MČ Bratislava - Vajnory bezodplatne 3.8.2020
Dod. č. 1 k OST/86/2020/BVS Nový platný zoznam subdodávateľov DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota 3.8.2020
ZOD/153/2020/BVS ÚČOV Vrakuňa – sanácia žľabov a nádrží mechanického stupňa  AD Consult, a.s., Bratislava 198080,00 30.7.2020
ZOD/192/2020/BVS Prehodnotenie využiteľného množstva podzemnej vody - VZ Skalica  GEOSPEKTRUM s.r.o., Bratislava 23 910,50 29.7.2020
ZOPS/174/2020/BVS Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb v súvislosti s organizáciou podujatia Skalické leto MUSIC FEST, s.r.o., Skalica 6 500,00 27.7.2020 
NN/189/2020/BVS Zmluva o prenájme Vodárenského múzea Mirko Šponták 1,00 27.7.2020
OST/91/2020/BVS Zmluva o certifikácii  BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o., Bratislava 6 400,00 27.7.2020
ZOD/166/2020/BVS

ČS a VDJ Kutlíkova- komplexná obnova objektov a ČS a VDJ Podunajské Biskupice – komplexná obnova objektov

HYDROCOOP, spol. s r.o., Bratislava 366 648,00 23.7.2020
ZOD/149/2020/BVS Stavebná oprava VDJ Smolinské HYDROSTOP s.r.o., Poprad 85 050,00 23.7.2020
KP/179/2020/BVS Predaj pozemku Vladimír Beneš, Mgr. Margita Benešová 500,00 22.7.2020
NN/175/2020/BVS Zmluva o prenájme Vodárenského múzea  A4A - Agency 4 Academy, s.r.o., Nitra 3 560,00 20.7.2020
ZOPS/152/2020/BVS Poradenstvo v oblastihmotného a procesného práva  Majerník & Miháliková, s. r. o., Bratislava 80 EUR/hod. 20.7.2020
MEM/186/2020/BVS Memorandum o vysporiadaní transakcie GRAFOBAL GROUP development, a. s., Bratislava 0,1 16.7.2020
NN/176/2020/BVS Zmluva o prenájme Vodárenského múzea Ivana Benková 1 110,00 16.7.2020
ZEL/184/2020/BVS Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia do DS  Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava 5 762,00 16.7.2020
ZOD/151/2020/BVS Dodávka a inštalácia dosadzovacej nádrže na ČOV Šaštín Stráže BioCompacT spol. s r.o., Bratislava 166 331,22 14.7.2020
ZOD/140/2020/BVS Dodávka a inštalácia priemyselného počítača a riadiacich modulov RTC pre ČOV Senica Siemens s.r.o., Bratislava 20 094,00 13.7.2020
ZOD/148/2020/BVS Servisné práce, opravy a údržba na zariadeniach S::can, Coliguard a EcaMon SaFIA na roky 2020 - 2021  ECM ECO Monitoring, a.s., Bratislava 98 000,00 13.7.2020
KP/180/2020/BVS Zmluva o kúpe cenných papierov  GRAFOBAL GROUP development, a. s., Bratislava 6 671 994,00 13.7.2020
ZEL/160/2020/BVS Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava 9.7.2020
ZOPS/97/2020/BVS Zmluva o zabezpečení individuálnej jazykovej výučby EMPIRE Bratislava s. r. o., Bratislava 9 364,10 9.7.2020
NN/157/2020/BVS Prenájom vodárenského múzea Monika Kafunkova 1 400,00 7.7.2020
ZOD/143/2020/BVS Zmluva o dielo na vzdialenú správu systémov merania a regulácie v objekte Bojnická č. 6 v Bratislave SystemHouse s.r.o., Levoča 25 121,00 7.7.2020
Dod. č. 3 k ZOPS/30/2018/BVS Zmena finančného limitu k zmluve Geodetické práce Ing. Marian Voštinar AGM 50 000,00 7.7.2020
ZOPS/161/2020/BVS Daňové a právne poradenské a iné s tým súvisiace služby v oblasti podnikania PricewaterhouseCooperst Tax, k.s a PricewaterhouseCoopers Legal, s.r.o., Bratislava 6 000,00 7.7.2020
MEM/164/2020/BVS Memorandum o realizácii transakcie GRAFOBAL GROUP development, a. s., Bratislava 7.7.2020
ZOS/289/2019/BVS Zmluva o spolupráci na akcii Golden Tour 2020 I.S.C. SPORTS, s.r.o., Bratislava 900,00 7.7.2020
OST/98/2020/BVS Zmluva o združených dodávkach zemného plynu MET Slovakia, a.s., Bratislava 126 537,36 7.7.2020
ZOD/131/2020/BVS Odborná prehliadka a odborná skúška dymových čidiel v systéme SBI-BPS C.G.C. a.s., Bratislava  4 901,00 7.7.2020
ZOD/139/2020/BVS Servis prístrojov WTW  WTW meracia a analytická technika, spol. s r.o., Banská Bystrica 63 661,22 6.7.2020
KP/136/2020/BVS Dodávka tlakovej nádoby stabilnej a kompresorovej stanice pre ČOV ORLÍK-KOMPRESORY SK, spol. s r.o., Horná Streda 4 837,00 6.7.2020
ZEL/120/2020/BVS Čiastková zmluva na dodávku elektrickej energie Východoslovenská energetika a.s., Košice 6.7.2020
ZEL/119/2020/BVS Čiastková zmluva na dodávku elektrickej energie Východoslovenská energetika a.s., Košice 6.7.2020
ZEL/118/2020/BVS Čiastková zmluva na dodávku elektrickej energie Východoslovenská energetika a.s., Košice 6.7.2020
ZoD/138/2020/BVS zod na realizáciu stavieb „Bratislava, Kvetná ul. – sanácia vybraných úsekov verejnej kanalizácie“ a „Bratislava, Pavlovičova ul. – sanácia vybraných úsekov verejnej kanalizácie“ Infra Services, a.s. 511 845,13 02.07.2020
ZoD/137/2020/BVS ZOD na realizáciu stavby „Vajnory, Tomanova II. ul. Za humnami – rozšírenie verejného vodovodu“ Infra Services, a.s. 159 595,89 02.07.2020
KP/102/2020/BVS Rámcová kúpna zmluva Výrobky ťažkej chémie (Metaqua F21 a Metaqua SC31) Kurita Polska zp. z.o.o. 60 200,00 02.07.2020
ZOD/129/2020/BVS Posúdenie katódovej ochrany vodovodných potrubí eltecor, s.r.o. 35 800,00 02.07.2020
ZOPS/127/2020/BVS
Príloha
Servis  a opravy prístrojov Endres+Hauser na prevádzkach Divízie odpadových vôd TRANSCOM SERVICES, spol.s r.o.. 42 354,82 01.07.2020
Dodatok č. 1 k POI/100/2020/BVS Dodatok č. 1 k Poistenie zodpovednosti za škodu PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Bratislava 134 100,00 30. 6. 2020
POI/154/2020/BVS Poistenie zodpovednosti za škodu PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Bratislava 12 270,14 30. 6. 2020
DZ/24/2019/BVS Dodatok č. 1 k darovacej zmluve Evanjelická základná škola 1 184,79 30.06.2020
ZEL/144/2020/BVS Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia žiadateľa do DS Západoslovenská distribučná, a.s. neuvádzame 30.06.2020
ZEL/145/2020/BVS Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia žiadateľa do DS Západoslovenská distribučná, a.s. neuvádzame 30.06.2020

Rámcová zmluva o poskytnutí služieb SLA

Dodatok č. 3 k SLA

Dodatok č. 5 k SLA

Eskalácie a cenníky k rámcovej zmluve SLA

Infra Services, a.s., Bratislava 29.06.2020
KP/92/2020/BVS Predaj nebytového priestrou vrátane technológie výmenníkovej stanice tepla Veolia Energia Slovensko, a. s., Bratislava 1 000,00 26.06.2020
ZOD/60/2020/BVS Dodávka a inštalácia hrebeňových hrablíc s príslušenstvom na ČOV Senec Transmisie engineering a.s., Martin 109 894,46 26.06.2020
OST/155/2020/BVS Zmluva o bežnom účte UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Bratislava podľa aktuálneho cenníka 26.06.2020
OST/84/2020/BVS Ekonomicko-technicko a prevádzková oblasť pre bytový dom na Mudroňovej ul. č. 3, Bratislava SBYT, s. r. o., Bratislava 5,00 EUR bez DPH/mesiac 25.06.2020
OST/163/2020/BVS Zmluva o podmienkach kúpy cenných papierov GRAFOBAL GROUP development, a. s., Bratislava 10 500 000,00 25.06.2020
NN/142/2020/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu Kristína Kinková 1 400,00 25.06.2020
OST/150/2020/BVS Úverová zmluva  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Bratislava 10 500 000,00 23.06.2020
ZOPS/126/2020/BVS Naloženie, odvoz  a zhodnotenie stabilizovaných kalov z ČOV BVS a.s. HAMOS, s.r.o., Šamorín 51 040,00 23.06.2020
ZOD/133/2020/BVS Oprava NN ističov vo vstupnej čerpacej stanici I. stupňa na prevádzke ÚČOV Vrakuňa  ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 13 304,00 23.06.2020
ZOPS/125/2020/BVS Naloženie, odvoz a zhodnotenie stabilizovaných kalov z ČOV BVS a.s. BTT s.r.o., Bratislava 122 128,00 18.06.2020 
NN/132/2020/BVS Prenájom Vodárenského múzea Katarína Kopcsányiová 1 100,00 18.06.2020
KP/90/2020/BVS Certifikované a referenčné materiály CENTRALCHEM, s.r.o., Banská Bystrica 49 142,79 18.06.2020
KP/134/2020/BVS Vodomery pre BVS, a.s.  Sensus Slovensko a.s., Stará Turá 405 468,90 17.06.2020
KP/130/2020/BVS Dodávka a nákup štandardného materiálu pre potreby Kupujúceho Hawle s.r.o. 14 030,00 17.06.2020
ZOPS/101/2020/BVS Rámcová zmluva o výkone servisných služieb: servis a oprava pohonov zn. AUMA ELSO-b, s.r.o. 76 000,00 EUR bez DPH 17.06.2020
ZOD/114/2020/BVS Oprava bŕzd  REMIT MS TC, s.r.o., Bratislava 4 900,00 16.6.2020
Objednávka k ZOD/618/2013/BVS Aktualizácia realizačnej projektovej dokumentácie na stavbu UV Holíš - kompl. rekontr. objektu 1. etapa RP projekt, s. r. o., Stupava 5 900,00 15.6.2020
ZOD/117/2020/BVS

Zmluva o dielo na základný servis zdvíhacieho zariadenia v budove Prešovská 48, Bratislava

PROFI Výťahy s. r. o. 5 000,00 12.6.2020
Dod. č. 1 k ZOD/32/2020/BVS Zmena doby plnenia EMM, spol. s r.o. 0,1 12.6.2020
KP/110/2020/BVS Spotrebný materiál k laboratórnym prístrojom pre plynovú chromatografiu Hermes LabSystems, s.r.o. 30.167,70 11.6.2020
ZOD/105/2020/BVS Zmluva na projekt pre stavbu: VDJ a ČS Zlatnícka Dolina - sanácia objektu AD Constult, a.s., Bratislava 15 600,00 11.6.2020
ZOPS/121/2020/BVS Právne poradenstvo a právne služby TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.  180,00 EUR/hod. 11.6.2020
KP/104/2020/BVS Výrobky ťažkej chémie DONAUCHEM s r.o., Bratislava 161 109,00 9.6.2020
KP/128/2020/BVS Odpredaj tabletu  Ing. Vladimír Kollár 0,83 8.6.2020
ZOD/59/2020/BVS Zmluva o dielo: oprava strechy na ÚV Kúty Fisher bau, s.r.o., Bratislava 3 686,20 5.6.2020
ZOD/113/2020/BVS Zmluva o dielo : oprava potrubných rozvodov surového kalu z usadzovacích nádrží na prevádzke UČOV Vrakuňa - havária ČAJKOV BV, s.r.o., Sereď 16 535,00 5.6.2020
ZOD/88/2020/BVS Zmluva o dielo: overenie určených meradiel prietoku pred DČOV HYMES MK, s.r.o., Bratislava 13 336,50 5.6.2020

Dod. č. 2 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. S01218/2019

Zmluva o kontokorentnom úvere č. S01218/2019

Úverové podmienky

Dodatok č. 2 k Zmluve o kontokorentnom úvere Tatra banka, a.s. 5.6.2020

Dod. č. 3 k Zmluve o splátkovom úvere č. 566/2016

Zmluva o splátkovom úvere č. 566/2016

Úverové podmienky

Dodatok č. 3 k Zmluve o splátkovom úvere Tatra banka, a.s. 5.6.2020

Dod. č. 1 k S00869/2018/NBS

Zmluva č. S00869/2018/NBS

Úverové podmienky

Dodatok č. 1 k Zmluve o splátkovom úvere Tatra banka, a.s. 5.6.2020
Dod. č. 1 k NN/213/2019/BVS Dodatok k nájomnej zmluve, predĺženie zmluvy Slovenská poľovnícka komora, Bratislava 0,1  04.06.2020
Dod. č. 1 k ZOD/215/2017/BVS Autorský dozor projektanta pre stavbu "Záhorie, Malacky - odkanalizovanie, Predĺženie trás kanalizácie, 2. etapa", dodatok  HYDROCOOP, spol. s r.o., Bratislava 5885,00  03.06.2020
KP/106/2020/BVS Odpredaj tabletu JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LLM 43,00 03.06.2020
ZOPS/109/2020/BVS Poradenstvo v oblasti hmotného a procesného práva Malata, Pružinský, Hegedus and Partners s.r.o.

80,00 EUR bez DPH za hodinu

03.06.2020
NN/111/2020/BVS Zmluva o nájme nebytového priestoru Emília Štefeková 960,00 01.06.2020
KP/95/2020/BVS Rámcová kúpna zmluva “Základné laboratórne chemikálie„ CENTRALCHEM, s.r.o. 7 798,35 28.05.2020
ZOPS/85/2020/BVS Zmluva o výkone servisných služieb „ Servis redukčných ventilov Cla - Val ATJ Slovakia, s.r.o. 55 000,00 15.05.2020
ZOPS/93/2020/BVS Poradenstvo v oblasti hmotného a procesného práva Ius aegis, s.r.o. 79,00EUR bez DPH za hodinu 15.05.2020
POI/100/2020/BVS Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu PREMIUM Insurance Company Ltd. 134 100,00 15.05.2020

OST/86/2020/BVS

Príloha k OST/86/2020/BVS

Ochrana majetku a monitoring Združenie s názvom Ochrana majetku a monitoring DUG+SHIELD+AVAL, vedúci člen: DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, 979 01 Rimavská Sobota, prvý člen združenia: Súkromná bezpečnostná služba DHIELD spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce, druhý člen združenia: AVAL BETA s.r.o., Letná 45, 040 00 Košice 1 605 821,96 13.05.2020
ZOD/71/2020/BVS Nepredvídané opravy zariadení ASRTP pre divíziu ČOV a DOOV zariadeniam monitorujúcim parametre vodovodnej siete APLIK, spol. s r.o. 47 170,00 13.05.2020
ZOD/89/2020/BVS Bratislava Zlatohorská ulica - sanácia vodovodu DOKARO výrobné družstvo 42 459,50 12.05.2020
KP/50/2020/BVS Kúpna zmluva na Chemikálie pre On-line analyzátory kvality pitnej vody COLIGUARD® a EcaMon SaFIA3 Fe-Mn ECM ECO Monitoring, a.s. 8 872,08 07.05.2020
KP/46/2020/BVS Predajná zmluva spoluvlastníckeho podielu na parcele č. 754/4 k.ú. Malacky, predaj pozemku parcela č. 754/26 k.ú. Malacky a zriadenie vecného bremena na parcelne číslo 754/26 k.ú. Malacky. Jozef Kolla, Dana Kollová, Jozef Mackovich, Hana Mackovichová 7 457,20 30.04.2020
ZOD/64/2020/BVS Zmluva o dielo: Havária na odľahčovacej komore v Skalici a príslušnej VK DN 2000 SEZAKO Trnava s.r.o. SEZAKO Trnava, s.r.o. 20 700,00 29.04.2020
OST/73/2020/BVS Zmluva o poskytovaní služieb : Ochrana majetku Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. BONUL, s.r.o. 425 616,62 28.04.2020
ZOD/74/2020/BVS Zmluva o dielo: Bratislava, Ľadová ulica - sanácia vodovodu a kanalizácie VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 213 972,20 27.04.2020
ZOPS/68/2020/BVS Mandátna zmluva: vymáhanie pohľadávok M.B.A. LEGAL advokátní kancelář s.r.o., Organizačná zložka 11,50 % zo sumy vymoženej pohľadávky 24.04.2020
OST/62/2020/BVS Mandátna zmluva - stavebný rozpočtár Ing. Jana Nováková 2 500,00 23.4.2020
ZOD/67/2020/BVS Zmluva o dielo: Revízie dýchacích prístrojov MSA AUER TECHNO GROUP spol. s r. o. 5 359,60 23.4.2020
OST/54/2020/BVS Zmluva o pokonávke a o odovzdaní a prevzatí rekonštruovanej infraštruktúry a dokumentácie Bavint, s.r.o. 237 075,00 22.4.2020
KP/55/2020/BVS Zmluva o pokonávke spojená s kúpnou zmluvou  Bavint, s.r.o. 90 650,73 22.4.2020
ZOPS/69/2020/BVS Mandátna zmluva Malata, Pružinský, Hegedus and Partners s.r.o. 13% z vymoženej sumy 21.4.2020
POI/57/2020/BVS Poistenie sochy chlapec s volavkou PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Bratislava 197,70 21.4.2020
POI/78/2020/BVS Poistenie majetku vybraných strojov a zariadení PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Bratislava 5019,63 21.4.2020
POI/77/2020/BVS Poistenie strojových zariadení PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Bratislava 1292,35 21.4.2020
POI/72/2020/BVS Poistenie zodpovednosti za škodu manažmentu PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Bratislava 6765,00 21.4.2020
ZOD/49/2020/BVS Úradná skúška, oprava vyhnívacej nádrže kalu a plynojemu na prevádzke čistiarne odpadových vôd Hamuliakovo K&K TECHNOLOGY a.s. 113 557,00 20.4.2020
ZOD/66/2020/BVS Deratizácia kanalizačnej siete a prevádzkových priestorov BVS, a.s. v roku 2020 BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o. 69 994,00 20.4.2020
ZOD/11/2020/BVS Rámcová zmluva na výkon servisných služieb – opravy, preventívne prehliadky a kalibrácie zariadení na stanovenie celkového dusíka a celkového organického uhlíka Shimadzu Slovakia o.z. 9 000,00 16.04.2020
ZOD/34/2020/BVS Rámcová zmluva na výkon servisných služieb – opravy, preventívne prehliadky a kalibrácie laboratórnych váh SARTORIUS SERVIS s.r.o. 16 000,00 16.04.2020
KP/53/2020/BVS Kúpna zmluva- dodávka a inštalácia 2ks dúchadiel a pojazdové mosty lapáku piesku v ÚČOV Bratislav FERRMONT, a.s. 29  994,00 14.04.2020
ZOD/52/2020/BVS Zmluva o dielo: Vykonanie kontrol a opráv prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov a vykonanie kontrol a následne potrebných drobných opráv zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov PROFIS, spol. s r.o. 19 000,00 02.04.2020
ZOD/19/2020/BVS Zmluva o dielo : Oprava potrubných rozvodov surového kalu z usadzovacích nádrží na prevádzke ÚČOV Vrakuňa ČAJKOV BV, s.r.o. 21 505,00 30.03.2020
ZOPS/30/2020/BVS Rámcová zmluva o výkone servisných služieb: dátové prenosy k zariadeniam monitorujúcim parametre vodovodnej siete Radeton SK s.r.o. 15 788,00 25.03.2020
ZOPS/48/2020/BVS Zmluva o užívaní právneho informačného systému Beck-online Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka, Bratislva 1 111,00 06.03.2020
Dod. č. 2 k ZOPS/142/2019/BVS Navýšenie finančného limitu Malata, Pružinský, Hegeduš & Partners, s.r.o. 220 000,00 06.03.2020
KP/33/2020/BVS Elektroinštalačný materiál - akumulátory, galvanické články a batérie BATTEX Slovakia, s.r.o., Bratislava 15 013,80 06.03.2020
ZOD/32/2020/BVS Bezpečnostná analýza - posúdenie optimálnosti formy a spôsobu ochrany majetku Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. EMM, spol. s r.o., Bratislava 119 900,00 06.03.2020

Dod. č. 2 k OST/192/2017/BVS

Všeobecné zmluvné podmienky

Dodatok k Rámcovej zmluve treasury Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava 03.03.2020
ZOD/6/2020/BVS Rámcová zmluva o výkone servisných služieb na vybraných zariadeniach CHROMSPEC-SLOVAKIA, spol. s.r.o., Šaľa 16 500,00 02.03.2020

Dod. č. 8 k OST/46/2016/BVS

Príloha č. 3

Príloha č. 4

Zmena Prílohy č. 3 a zmena Prílohy č.4 - Podrobný rozpočet projektu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia 2 780 000,00 02.03.2020
ZOPS/15/2020/BVS Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb v súvislosti s organizáciou podujatia Trdlofest 2020 Správa mestského majtetku, s.r.o., Skalica 6 500,00 27.02.2020
ZOS/26/2020/BVS Reklamné partnerstvo v súvislosti s podujatím festival Hory a mesto 2020 Občianske združenie Hory a mesto, Bratislava 280,00 27.02.2020
OST/24/2020/BVS Servis, údržba a opravy zariadení pre meranie a reguláciu  BD Sensors s.r.o., Košice 40 000,00 24.02.2020
NN/22/2020/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu Andrea Spišáková 700,00 12.02.2020
NN/21/2020/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu Jaroslav Šafařík 1,00 12.02.2020
KP/3/2020/BVS Prevod vlastníckeho práva VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. 430,00 11.02.2020
Dod. č. 2 k ZOPS/30/2018/BVS Zmena doby platnosti zmluvy Ing. Marian Voštinár AGM, Bratislava 10.02.2020

POI/23/2020/BVS

1110011846

Poistenie majetku Spoločnosti PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Bratislava 202 036,02 06.02.2020
POI/18/2020/BVS Poistná zmluva - poistenie zamestnancov na cesty do zahraničia KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava 166,00 31.01.2020
DOH/17/2020/BVS Rámcová dohoda ohľadom poistenia PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Bratislava 593 640,00 31.01.2020
KP/297/2019/BVS Mazacie prípravky a oleje MADAST s.r.o., Bratislava 38 139,58 29.01.2020
NN/8/2020/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu Tomáš Matula 1 400,00 29.01.2020
NN/7/2020/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu Sika Slovensko, spol. s r.o., Bratislava 730,00 28.01.2020
OST/5/2020/BVS Ročný servis, opravy a náhradné diely pre zariadenia Wallace & Tiernan pre BVS, a.s. - Divíziu výroby vody BVS, a.s. pre rok 2020 Systém inžinierskych služieb, spol. s r.o., Bratislava 16 500,00 27.01.2020
KP/296/2019/BVS Dodávka zásobníka koagulantu na ČOV Devínska Nová Ves Chemspec Slovakia s.r.o., Prievidza 34 340,00 23.01.2020
ZOD/254/2019/BVS Opravy technologických zariadení IN-EKO na prevádzkach divízie čistenia odpadových vôd In - EKO TEAM s.r.o., Brno 16 000,00 21.01.2020
DOH/273/2019/BVS Dohoda o podiele na nákladoch za odstránenie havárie na kanalizačnom potrubí v areáli na Trnavskej ceste 32 v Bratislave  Vlastníci bytov a nebytových priestorov Trnavská cesta 32, Bratislava, v zast. Bytkomfort - BA, a.s. 9 250,38 17.01.2020
OST/9/2020/BVS Zmluva o poradenskej činnosti  Grant Thornton Advisory s.r.o., Bratislava 7 500,00 17.01.2020
ZEL/2/2020/BVS Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia žiadateľa do DS - Slovenský Grob Západoslovenská distribučná, a.s.  48,93 15.01.2020
KP/288/2019/BVS Elektrický kladkostroj na ČOV DNV  Baroma spol. s r.o., Bratislava 11 660,00 15.01.2020
KP/285/2019/BVS Elektrocentrála HONDA EU 22i  VYMYSLICKY, s.r.o., Bratislava 3 970,68 15.01.2020
KP/278/2019/BVS Farby FARLESK spol. s.r.o., Bratislava 12 245,53 15.01.2020
KP/267/2019/BVS Analytické váhy SARTORIUS SERVIS, s.r.o., Bratislava 9 998,00 15.01.2020
KP/266/2019/BVS Zatavovačka IDEXX 230V Model Quanti-Tray PLUS Cymedica SK, spol s.r.o., Zvolen 4 123,00 15.01.2020
KP/260/2019/BVS Automatické preplachové ventily k zariadeniu SKALAR San++ SKALAR s.r.o., Praha 9, ČR 9 319,00 15.01.2020
KP/257/2019/BVS Vyhodnocovací prístroj Depolox DMS Systém Inžinierskych služieb, spol. s r.o., Bratislava 5 194,00 15.01.2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. S01218/2019 + Úverové podmienky Tatra banka, a.s., Bratislava 14.01.2020
OST/284/2019/BVS Zmluva o dodávke elektriny  Východoslovenská energetika a.s., Košice 13.01.2020
OST/283/2019/BVS Zmluva o dodávke elektriny  Východoslovenská energetika a.s., Košice 13.01.2020
NN/303/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu  Ridop, s.r.o., Bratislava 1 500,00 13.01.2020

OST/4/2020/BVS

213/2019-1.2

Zmluva o financovaní výdavkov subjektu hospodárskej mobilizácie na hospodársku mobilizáciu zo štátneho rozpočtu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 4 176,00 13.01.2020
NN/301/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu  PS:Evants, s.r.o., Bratislava 1 500,00 13.01.2020
ZOPS/220/2019/BVS Zabezpečenie servisných opráv, kalibárcií, odborných prehliadok a skúšok a dodávky náhr. dielov  ProMinent Slovensko, s.r.o. 60 000,00 13.01.2020
NN/302/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu  NOVÉ ĽUDSTVO, Bratislava 1 600,00 10.01.2020
DEL/291/2019/BVS Zmluva o dočasnom odbere elektrickej energie Jomapren, s.r.o., Ivanka pri Dunaji 09.01.2020
ZOD/281/2019/BVS Zmluva o dielo: vykonanie pravidelnej údržby a opráv na elektrických zdrojových agregátoch v budove GR a budove D- blok na Prešovskej u. č. 48 v Bratislave TTS Martin, s.r.o. 2 500,00 07.01.2019
ZOPS/300/2019/BVS Rámcová dohoda o poskytnutí audítorských služieb  PricewaterhouseCoopers Slovensko , s.r.o. 83 800,00 23.12.2019
DOH/299/2019/BVS Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora 

Majerník & Miháliková, s.r.o.

80,00/hod. 23.12.2019
KP/290/2019/BVS Nákup  čerpadiel FLYGT LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. 115 461,57 20.12.2019
ZOPS/286/2019/BVS Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava 45 000,00 20.12.2019
ZOS/294/2019/BVS Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb GD Trade, s. r. o., Bratislava 5 000,00  20.12.2019
ZOPS/280/2019/BVS Právne poradenstvo pre Dozornú radu BVS, a.s.  JUDr. Michal Miškovič - advokátska kancelária s.r.o., Bratislava 70 000,00 19.12.2019
ZOPS/282/2019/BVS Poradenské služby v oblasti obstarávania Tatra Tender s.r.o., Bratislava 150 000,00 19.12.2019
ZOD/279/2019/BVS Rámcová zmluva o výkone servisných prác European Peripherals spol. s r.o., Bratislava 20 000,00 19.12.2019
KP/274/2019/BVS Kúpna zmluva na prevod vlastníc. práva k tabletu  Andrea Rošková 0,83 19.12.2019
ZOPS/253/2019/BVS Poskytnutie telekomunikačných služieb MPLS  Slovak Telekom, a.s. 110 000,00 18.12.2019
OST/232/2019/BVS Zmluva o poskytnutí údajov Try More, s.r.o., Bukovina 17.12.2019
KP/268/2019/BVS Spotrebný materiál k laboratórnym prístrojom pre DCHTLČ PRAGOLAB s.r.o. 22 761,00 17.12.2019
DZ/225/2019/BVS Darovanie verejného vodovodu spoločnosti BVS, a.s. Radoslav Novák a Ing. Alfréd Poznan 12.12.2019
ZEL/271/2019/BVS Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia žiadateľa do DS - Dunajská Lužná Západoslovenská distribučná, a.s.  265,62 11.12.2019
KP/262/2019/BVS Dávkovacie čerpadlo GMXa ProMinent Slovensko, s.r.o. 3 592,00 11.12.2019
KP/246/2019/BVS Organický substrát PCT, s.r.o., Ptýrov, ČR 65 918,80 09.12.2019
ZOD/245/2019/BVS  Servis zdrojov UPS  DTW, s.r.o.  3 300,00  05.12.2019 
NN/252/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu  Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR  360,00  05.12.2019 
ZOD/67/2019/BVS ČOV Myjava - sanácia uskladňovacej nádrže kalu, prívodného žľabu a novej OK A2_PROJEKT s.r.o., Bratislava 109 973,00 03.12.2019
KP/247/2019/BVS Pôdny mikrofón HL 5000, Pôdny mikrofón HL 7000 Megger s.r.o., Bratislava 32 328,50 03.12.2019 
ZOPS/248/2019/BVS Grafické práce a tlač  BOOST AGENCY s.r.o. 22 000,00 03.12.2019
ZOD/250/2019/BVS Sanácia zberača C - Podniková ul., Bratislava  RP Projekt, s. r. o., Stupava 99 800,00 03.12.2019
NN/251/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu PIXEL FEDERATION, s.r.o. Bratislava 1 460,00 02.12.2019
NN/241/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu PosAm, spol. s r.o. Bratislava 860,00 28.11.2019
NN/258/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu Infra Services, a. s., Bratislava 1. 30,00 27.11.2019 
ZOS/261/2019/BVS Úprava práv a povinností v súvislosti s podujatím "Urbansummit 2019" Future Prooof s.r.o., Bratislava 1 500,00 27.11.2019
DOH/259/2019/BVS Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok  Infra Services, a. s. 1,20 22.11.2019
ZOPS/233/2019/BVS Rámcová zmluva o výkone servisných služieb na vybraných zariadeniach  ALFA LAVAL Slovakia s.r.o., Bratislava 60 000,00  21.11.2019
ZEL/242/2019/BVS Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia žiadateľa do DS - Bratislava Západoslovenská distribučná, a.s. 62,91 20.11.2019 
KP/243/2019/BVS Nákup polymérnych flokulantov  Sokoflok Slovakia, s.r.o., Prešov 93 427,24 19.11.2019
NN/238/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu Kharisma, s. r. o., Bratislava  900,00 18.11.2019
ZOD/244/2019/BVS Servis zabezpečovacieho systému SBI-BPS C.G.C., a.s., Bratislava 46 000,00 18.11.2019
KP/239/2019/BVS Meracie zariadenia  Radeton SK s.r.o. 51 525,00  15.11.2019
ZOPS/240/2019/BVS Naloženie, odvoz a zhodnotenie stabilizovaných kalov z ČOV BVS, a.s.  PUERTA s.r.o., Marianka 153 612,30 12.11.2019
OST/236/2019/BVS Zmluva o zabezpečení odborného kurzu "Rozvoj komunikačných zručností pre zamestnancov prvého kontaktu so zákazníkmi BVS, a.s."  F.A.M.E., s.r.o., Bratislava 7 950,00 11.11.2019
NN/237/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu  Slovak Compliance Circle, Bratislava 2 240,00 11.11.2019
KP/214/2019/BVS Reagencie ku kvantitatívnym analytickým testom  HACH LANGE s.r.o. 62677,68 06.11.2019 
Dod. č. 1 k ZOPS/113/2019/BVS Navýšenie finančného limitu TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. 100 000,00 05.11.2019
NN/234/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu LUNETA, s.r.o., Bratislava 2 860,00 05.11.2019
NN/192/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu Heuristic management s. r. o.,. Bratislava 820,00 29.10.2019
ZOPS/235/2019/BVS Hmotné právo a procesné právo ius aegis s.r.o., Bratislava 90 000,00 25.10.2019
ZOD/218/2019/BVS  Kalibrácia a funkčné skúšky detekčného systému plynu pre ČOV Hamuliakovo, Myjava, Holíč  DEGA CZ s.r.o. 5 928,90 24.10.2019
OST/223/2019/BVS Zmluva o poskytnutí údajov ENSTRA a. s., Žilina 24.10.2019
NN/222/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu Simona Silvia Richterová 1 100,00 23.10.2019
ZOPS/217/2019/BVS Integrovaná servisná činnosť na zariadeniach systému ASRTP  Siemens s.r.o.  172 320,00  18.10.2019
ZOD/221/2019/BVS Oprava havárie závitkového čerpadla č. 14 na prevádzke ČOV Petržalka  FERRMONT, a.s. 18 930,00 18.10.2019
ZOPS/224/2019/BVS Poskytovanie právneho poradenstva v oblasti verejných obstarávaní a súvisiacich obchodnoprávnych vzťahoch AGM partners s. r. o. 7 500,00  16.10.2019
DOH/161/2019/BVS Dohoda o umiestnení, prístupe a prevádzke objektu štát. monitorovacej siete podzemných vôd Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava 15.10.2019
ZEL/207/2019/BVS Čiastková zmluva na dodávku el. energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 11.10.2019
ZEL/208/2019/BVS Čiastková zmluva na dodávku el. energie  Východoslovenská energetika a.s.   11.10.2019
ZEL/209/2019/BVS Čiastková zmluva na službu prevzatia zodpovednosti za odchýlku VN a dodávku elektriny Východoslovenská energetika a.s.   11.10.2019
ZEL/219/2019/BVS  Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia žiadateľa do DS - Kostolište Západoslovenská distribučná, a.s. 11.10.2019
ZEL/190/2019/BVS Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia žiadateľa do DS - Myjava Západoslovenská distribučná, a.s. 11.10.2019
ZOD/211/2019/BVS Oprava prekrytia závitkových čerpadiel v čerpacej stanici II. - ÚČOV Vrakuňa  FERRMONT, a.s., Púchov  58 905,00  10.10.2019 
Dod. č. 1 k ZOPS/142/2019/BVS Navýšenie ceny za poskytovanie právnych služieb  Malata, Pružinský, Hegeduš & Partners, s.r.o. 140 000,00 10.10.2019
Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam + Úverové podmienky Tatra banka, a.s. 07.10.2019
Rámcová zmluva o vkladoch a Rámcová zmluva o zabezpečení postúpením pohľadávok + Úverové podmienky Tatra banka, a.s. 07.10.2019
Zmluva o kontokorentnom úvere č. S01218/2019 + Úverové podmienky Tatra banka, a.s. 07.10.2019
NN/213/2019/BVS Prenájom nebytového priestoru Slovenská poľovnícka komora 1 518,25 07.10.2019
NN/206/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu PR MGMT s.r.o., Bratislava 1 430,00 02.10.2019
NN/210/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu  Lucia Leváková 1 100,00 02.10.2019
RZ/185/2019/BVS Čistenie vozového parku BVS, a.s. Martian Logic s. r. o. 18 800,00 02.10.2019
KP/215/2019/BVS Zmluva na prevod vlastníckych práv k tabletu Ing. Stanislav Beňo 0,83 01.10.2019
ZEL/188/2019/BVS Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy-OM Rovinka  Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava 01.10.2019
ZOD/191/2019/BVS Zmluva na základný servis zdívhacieho zariadenia v budove Bojnícka 6, Bratislava PROFI Výťahy, s. r. o. Bratislava 16 000,00 27.09.2019
ZOD/186/2019/BVS Oprava havárie strojne stieraných hrablíc FONTANA v ČOV Senec  FONTANA R, s.r.o., Brno 4 324,00 26.09.2019
ZOS/205/2019/BVS Poskytnutie cisterny s pitnou vodou/Mariatálsky štvanec 2019 8PR s.r.o. 608,02 25.09.2019 
ZOPS/76/2019/BVS Zmluva o poskytovaní servisných služieb - pozáručné servisné služby ALCASYS Slovakia, a.s. 12 480,00 24.09.2019
ZOS/174/2019/BVS Poskytnutie cisterny s pitnou vodou/Národný pochod za život 2019 KANET, n.o. 1 216,04  18.09.2019
NN/183/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu Mgr. Alžbeta Sekáčová 970,00 16.09.2019 
ZOD/181/2019/BVS Zmluva o dielo na Servis 6ks dúchadiel ATLAS COPCO typ ZS 26 v ČOV Šaštín Atlas Copco s. r. o.  6 170,89 12.09.2019
DZ/87/2019/BVS Darovanie pitnej fontány škole 1. súkromné gymnázium v Bratislave 1184,78 11.09.2019
ZOS/187/2019/BVS Poskytnutie cisterny s pitnou vodou/Petržalský festival RR EVENTS, s.r.o. 1 216,04 06.09.2019
ZOPS/189/2019/BVS Poskytnutie služieb v oblasti účtovníctva Mazars Accounting s.r.o., Europeum Business Center, Bratislava 21 000 05.09.2019
NN/180/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu Slovenský hydrometeorologický ústav 630,00 05.09.2019
Dod. č. 1 k ZOD/147/2019/BVS Oprava dna dosadzovacej nádrže č. 1 a č. 2 v ČOV Senica INPON, s.r.o., Bratislava 32 982,04 03.09.2019
NN/179/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu ATP spol. s r.o. 948,00 03.09.2019
NN/177/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu Marek Munka 1 250,00 03.09.2019
NN/175/2019/BVS Nájom priestorov pre prevádzkovanie výdajných nápojových automatov DAVITAL s.r.o. 640 / rok 30.8.2019
NN/176/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu z dôvodu konania podujatia Gin Fest 2019 Black Eye Company s.r.o. 1 680,00 28.08.2019
ZOD/167/2019/BVS Oprava havárie servopohonu v ČOV Devínska Nová Ves SIStherm s.r.o. 4 334,45 26.08.2019
ZOD/171/2019/BVS Oprava potrubného rozvodu surového kalu z usadzovacích nádrží do zahusťovacích nádrží ČAJKOV BV, s.r.o. 7 075,00 22.8.2019
ZOD/149/2019/BVS Oprava zhrabovacieho zariadenia FINCHAIN v dosadzovanej nádrži  č. 1 a 2 v ČOV Senica K&K TECHNOLOGY a.s. 10 172,00 20.8.2019
ZOPS/178/2019/BVS Poskytovanie poradenských služieb PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. 150 000,00 20.8.2019
ZOPS/182/2019/BVS Poskytovanie služieb znalca v odbore stavebníctvo Ing. Miloslav Ilavský, PhD. 17 000,00 20.8.2019
NN/146/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu z dôvodu svadby Peter Adamec 840 16.08.2019
NN/165/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu z dôvodu svadby Roxana Karnišová 1 250 16.08.2019
NN/145/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu z dôvodu svadobnej hostiny Lucia Šlamiarová 1100 16.08.2019
ZOS/133/2019/BVS Poskytnutie cisterny s pitnou vodou/Bitka o Bratislavu - Bratislava 1619 Skupina historického šermu Banderium, Bratislava 2 432,08 16.08.2019
ZOS/140/2019/BVS Poskytnutie cisterny s pitnou vodou/Majstrovstvá SR v kanoistike Slovenská kanoistika, Bratislava 1 824,06 16.08.2019
ZOS/141/2019/BVS Poskytnutie cisterny s pitnou vodou/Súťaž olympijských nádejí Slovenská kanoistika, Bratislava 1 824,06 16.08.2019
ZOS/152/2019/BVS Poskytnutie cisterny s pitnou vodou/Školský festival Obec Dunajská Lužná 608,02 16.08.2019
ZOS/160/2019/BVS Poskytnutie cisterny s pitnou vodou/Cibula Fest 2019 OZ CIBULÁK, Popudinské Močidľany 3 040,10 16.08.2019
ZOS/162/2019/BVS Poskytnutie cisterny s pitnou vodou/Vrakunská hodová slávnosť MČ Bratislava - Vrakuňa 2 432,08 16.08.2019
ZOS/163/2019/BVS Poskytnutie cisterny s pitnou vodou/Bratislavské korunovačné dni 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 1 824,06 16.08.2019
ZOS/164/2019/BVS Poskytnutie cisterny s pitnou vodou/Od Tatier k Dunaju 2019 Quinta Essentia, s.r.o., Bratislava 1 216,04 16.08.2019
KP/151/2019/BVS Zmluva na kúpu autobatérií AEE BATTERY, s.r.o. 4 235 16.08.2019
ZOD/158/2019/BVS

Zmluva na zabezpečenie preventívnej servisnej prehliadky elektrocentrál v pôsobnosti DOOV a DČOV

TYKY s.r.o., Bratislava 8 170 15.08.2019
ZOD/147/2019/BVS Zmluva na opravu nerovností (vypuklín) dna dosadzovacej nádrže č. 1 a 2 v ČOV Senica INPON, s.r.o., Bratislava 19 493,85 15.08.2019
ZEL/36/2019/BVS Dohoda o ukončení zmluvy, ukončenie zmluvného vzťahu pred pripojením odberného zariadenia do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s. 318,74 15.08.2019
ZOD/139/2019/BVS Spracovanie energetického auditu podľa zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Energo audit, s.r.o., Nitra 125 800 15.08.2019
ZOD/144/2019/BVS Opravy a údržba zariadení ASRTP pre divíziu ČOV a DOOV APLIK, spol. s r.o., Bratislava 21 500 15.08.2019
ZOPS/170/2019/BVS Poskytovanie právnych služieb advokátskou kanceláriou SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. 90 000 13.08.2019
KP/159/2019/BVS Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 360 000 13.08.2019
Dod. č. 1 k POI/34/2017/BVS Dopoistenie majetku Spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 125038,45 23.07.2019
MEM/130/2019/BVS Memorandum o spolupráci pri realizácii zdravotných programov zdravotnej poisťovne Union zdravotná poisťovňa, a.s. a Union poisťovňa, a.s. 17.07.2019
ZEL/128/2019/BVS Zabezpečenie maximálnej rezervovanej kapacity Západoslovenská distribučná, a.s. 174,75 16.07.2019
DEL/47/2019/BVS Dočasná dodávka a odber elektrickej energie DPS RE, s.r.o. 16.07.2019
NN/84/2019/BVS Nájomná zmluva – nájom pozemku Modra Rímskokatolícka cirkev, farnosť Modra 15 912,50 16.07.2019

KP/99/2019/BVS

Obnova serverov na lokalitách

AUTOCONT s.r.o. 33 940 16.07.2019
Dodatok č. 7 k OST/368/2013/BVS O úschove odpadu za účelom jeho zhodnotenia Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. v skratke: OLO a.s. 1052,16/1rok 16.07.2019
KP/115/2019/BVS Laboratórne potreby zo skla FISHER Slovakia, spol. s.r.o. 18 707,86 16.07.2019
KP/105/2019/BVS Tlačiarenské výrobky Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o. 65 930,28 16.07.2019
KP/100/2019/BVS Vápenný hydrát ENICO, s.r.o. 60 012,10 16.07.2019
KP/96/2019/BVS Laboratórne potreby z papiera, kovového materiálu a plastu Ing. Igor Liba - Bali 52 701,82 16.07.2019
ZOD/101/2019/BVS Ročný servis redukčných ventilov CLA-VAL ATJ Slovakia s.r.o. 27 500 16.07.2019
HZ/103/2019/BVS Nájom zásobníkov a dávkovacích zariadení na koagulant v ČOV Gbely, Kopčany, Rohožník, Plavecký Peter, produktov ODOUR control vo VČS Pezinok na rok 2019 - 2020 KEMIFLOC SLOVAKIA s.r.o. 16 455 16.07.2019
ZOD/110/2019/BVS Servis a oprava servopohonov zn. AUMA ELSO - b, s.r.o. 13 500 16.07.2019
ZOD/104/2019/BVS Oprava a údržba zariadení NIVELCO na prevádzkach DČOV a DVV MICROWELL, spol. s .r.o. 11 000 16.07.2019
ZOD/117/2019/BVS Overenie meradiel prietoku na ÚČOV Vrakuňa, ČOV Senec, ČOV Hamuliakovo, ČOV Rohožník, ČOV Malacky, ČOV Plavecký Štvrtok, ČOV Senica, ČOV Kopčany a ČOV Skalica HYMES MK, s.r.o. 16 490 16.07.2019
ZOD/111/2019/BVS Havária čerpadla YBA 2250 č.13 v ÚČOV Bratislava-Vrakuňa FERRMONT, s.r.o. 18 565 16.07.2019

Kolektívna zmluva na roky 2017 - 2019
Dodatok č. 1 ku KZ
Dodatok č. 2 ku KZ
Dodatok č. 3 ku KZ
Zásady pre tvorbu a využitie sociálneho fondu

Kolektívna zmluva spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. spolu s prílohami Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 12.07.2019
ZOD/72/2019/BVS Analýza odpadových vôd a kalu EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. 3504,50 12.07.2019
ZOD/83/2019/BVS Oprava potrubného rozvodu surového kalu z usadzovacích nádrží do zahusťovacích nádrží ČAJKOV BV, s.r.o. 6612,00 11.07.2019
Dod. č. 1 ku KP/66/2017/BVS Zmena čl. 8, ods. 8.2 Hermes LabSystems, s.r.o. 32154,00 11.07.2019
ZOPS/301/2018/BVS Zmluva o poskytovaní právnych služieb Advokátska kancelárie Roštár - Slovák, s. r. o. 320000,00 11.07.2019
ZOPS/143/2019/BVS Zmluva o poskytovaní právnych služieb Majerník & Miháliková, s.r.o. 40000,00 10.07.2019
ZOPS/142/2019/BVS Zmluva o poskytnovaní právnych služieb Malata, Pružinský, Hegeduš & Partners, s.r.o. 60000,00 10.07.2019
OST/132/2019/BVS Zmluva o audite a iných uisťovacích službách Deloitte Audit s.r.o. 55000,00 04.07.2019
Dod, č. 1 k OST/192/2017/BVS Zmeny Čl. 1, bod 2 a 3 Slovenská sporiteľňa, a. s. 07.06.2019
POI/120/2019/BVS Poistenie zodpovednosti za škodu KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 185167,59 29.05.2019
Dod. č. 1 k VB/422/2018/BVS Zmena v Čl. 1, ods. 1.2 Mária Kalaš 27.05.2019
ZOPS/113/2019/BVS Mandátna zmluva (Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb a právneho poradenstva) TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. 50000,00 22.05.2019

Dod. č. 4 k OST/126/2015/BVS

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti Hlavný spolupoisťovateľ: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava, spolupoisťovateľ: Colonnade Insurance S.A., Košice 8300,00 02.04.2019
OST/70/2019/BVS Zmluva o vzájomnej spolupráci TRAJEKT PLUS, a. s. 02.04.2019

POI/82/2019/BVS
PZ č.: 2406447092

Poistenie zodpovednosti za škodu Generali Poisťovňa, a.s. 246890,00 28.03.2019
Dod. č. 3 ku KP/204/2017/BVS Zmena Čl. 5, bod 5.5 a 5.6 DEVELOPMENT4, a.s. 28.03.2019
Dod. č. 2 k P1/403/2018/BVS Zmena Čl. IV, bod 4.1 a 4.4 DEVELOPMENT4, a.s. 28.03.2019
BK/362/2018/BVS Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy GRAND KOLIBA, s. r. o. 1578592,57 22.03.2019
BP/7/403/2018/BVS Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby GRAND KOLIBA, s. r. o. 376161,73 22.03.2019
Dod. č. 1 k OST/220/2014/BVS Zmena Čl. 2 a Čl. 3 GRAND KOLIBA, s. r. o. 22.03.2019
Dod. č. 1 k ZOPS/30/2018/BVS Zmena doby platnosti zmluvy Ing. Marian Voštinár AGM, Bratislava 31.1.2019
Dod. č. 1 k VB/223/2018/BVS Zmena Čl.1 ods.1 Augustín Režný, Valéria Režná 31.1.2019
Dod. č. 2 k ZOD/158/2015/BVS Zmena ceny za dielo Infra Services, a.s., Bratislava 53 625,53 31.1.2019
Dod. č.1 ku KP/207/2017/BVS Zmena v Čl. 9, bod 9.2 BEM REAL, s.r.o., Bratislava 28.01.2019
VB/422/2018/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena, pozemok, p.č. 2877, LV č. 1357, k.ú. Senec Mária Kalaš 1096,00 28.01.2019
Dod.č.1 k P1/403/2018/BVS Zmena v Čl. IV DEVELOPMENT4, a.s. 21.12.2018
ZEL/396/2018/BVS Čiastková zmluva na službu prevzatia zodpovednosti za odchýlku VN a dodávku elektriny ELGAS, k.s., Považská Bystrica 19.12.2018
ZEL/395/2018/BVS Čiastková zmluva na dodávku elektrickej energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o., Bratislava 19.12.2018
ZEL/394/2018/BVS Čiastková zmluva na dodávku elektrickej energie Východoslovenská energetika a.s. 19.12.2018
Dod.č.2 ku KP/204/2017/BVS zmeny v Článku 5. Osobitné dojednania a zriadenie vecného bremena, úprava ustanovenia Článku 9, bod 9.2 písm. (b) DEVELOPMENT 4, a.s., Bratislava 09.11.2018
Dod.č.2 k VB/401/2015/BVS zmeny v Článku 5. Osobitné dojednania a zriadenie vecných bremien ERRICHTUNGSGESELLSCHAFT STRABAG SLOVENSKO s.r.o. 26.10.2018
VB/294/2018/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena, pozemok, p.č. 958/138 na LV č. 1539, k.ú. Borinka, okres Malacky Ing. Michal Jurčo 1460,34 11.10.2018

KP/90/2018/BVS
MAZOH_60275/O2

Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena, stavby so s.č. 971, na pozemku p.č. 843/52 vrátane príslušenstva, pozemok, p.č. 843/36, pozemok, p.č. 843/52 na LV č. 1015, k.ú. Malacky O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava 46603,02 14.09.2018
VB/222/2018/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena, pozemok, p.č. 2043/2, LV č. 2330, k.ú. Malacky Jozef Kaizer, Elena Kaizerová 69,00 13.09.2018
KP/262/2018/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 220000,00 09.08.2018
VB/220/2018/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena Peter Boškovič 108,00 01.08.2018
VB/223/2018/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena Augustín Režný, Valéria Režná 111,00 24.07.2018
Dod.č.2 k Zmluve o splátkovom úvere č. 566/2016 Tatra banka, a.s. 20.07.2018
Zmluva o splátkovom úvere č. S00869/2018/NBS Tatra banka, a.s. 20.07.2018
Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam Tatra banka, a.s. 20.07.2018
Dod.č.8 k ZOD/5/2011/BVS Vypracovanie znaleckých posudkov - zmena Čl. 5 bod 5.4 Ing. Miloslav Ilavský, PhD., Bratislava 95597,00 29.06.2018
Dod.č.2 k OST/271/2012/BVS Poistenie zodpovednosti za škodu - EnviroPro Colonnade Insurance S.A. a AIG Europe Limited 5043,00 28.06.2018
POI/212/2018/BVS Skupinové úrazové poistenie Colonnade Insurance S.A. 568,00 14.06.2018
POI/196/2018/BVS Poistenie zodpovednosti za škodu súvisiacu s ochranou osobných údajov Colonnade Insurance S.A. 16200,00 04.06.2018
MEM/149/2018/BVS Zmluva o vzájomnej spolupráci Bratislavský samosprávny kraj 09.05.2018
OST/131/2018/BVS Zmluva o zabezpečení propagácie MFF Eko, s.r.o. 80000,00 27.04.2018

Dod.č.2 k ZOD/103/2017/BVS

ČOV Rohožník rekonštrukcia a modernizácia

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

2780000,00

16.04.2018

VB/337/2017/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena Mgr. Angelina Machová, RNDr. Ľubomír Mach 558,33 12.04.2018
Dod. č. 3 k OST/126/2015/BVS Predĺženie poistného obdobia a zmena spolupoisťovateľa - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., spolupoisťovateľ: Colonnade Insurance S.A., Košice 8300,00 6.4.2018

Dod.č.7 k OST/46/2016/BVS
Príloha č. 2
Príloha č. 5

Zmena prílohy č. 2 - Predmet podpory NFP a zmena Prílohy č. 5 - Podrobný rozpočet projektu Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica 2311418,27 4.4.2018
POI/100/2018/BVS Poistenie zodpovednosti za škodu KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 284686 29.03.2018
VB/19/2018/BVS Zmluva o zriadení vecných bremien, pozemok, p.č. 3100, k.ú. Karlova Ves, obec Bratislava Západoslovenská distribučná, a.s. 2881,50 28.03.2018
Dod.č.1 ku KP/257/2017/BVS Zmena Čl. 2, ods. 2.2 - špecifikácia parcelných čísel Vladimír Polák a Anna Poláková 26.03.2018
ZOPS/30/2018/BVS Zmluva o poskytovaní služieb - Geodetické práce Ing. Marian Voštinár AGM 25000 19.02.2018
Dod.č.1 k ZOD/103/2017/BVS Zazmluvnenie realizácie prác, ktoré vyplynuli z nepredvídateľných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. 15.02.2018
Rámcová dohoda na predmet dohody „Dodávka elektriny VN“

SE Predaj, s.r.o.
Stredoslovenská energetika, a.s.
Východoslovenská energetika a.s.

06.02.2018
Rámcová dohoda na predmet dohody „Služba prevzatia zodpovednosti za odchýlku VN a dodávka elektriny“

ELGAS, k.s.
Východoslovenská energetika a.s.
Stredoslovenská energetika, a.s.

06.02.2018
Rámcová dohoda na predmet dohody „Združená dodávka elektriny OM NN vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku“

Východoslovenská energetika a.s.
ELGAS, k.s.
Stredoslovenská energetika, a.s.

06.02.2018
ZEL-15-2017-BVS Východoslovenská energetika a.s. 31.01.2018
ZEL-16-2017-BVS SE Predaj, s.r.o. 31.01.2018
ZEL-17-2017-BVS ELGAS, k.s. 31.01.2018

Dod.č.6 k OST/46/2016/BVS
Príloha č.4

Aktualizácia zmluvy a Prílohy č. 4 Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica 29.01.2018
VB/364/2017/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena, pozemok p.č. 853, k.ú. Dúbravka, obec Bratislava Mgr. Ján Stanček 558,33 22.01.2018
VB/349/2017/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena, pozemok p.č. 5229, 5230/1, k.ú. Modra Kresťanské centrum BEREA 705,83 22.01.2018

Dod.č.5 k OST/46/2016/BVS
Príloha č. 2
Príloha č. 5

Zmena Článku 3 - Výdavky projektu a NFP, Zmena prílohy č. 2 - Predmet podpory NFP a zmena Prílohy č. 5 - Podrobný rozpočet projektu Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica 2311418,27 08.01.2018
OST/189/2017/BVS Dohoda o vysporiadaní duplicitného vlastníctva Mesto Malacky 08.12.2017
Dod.č.1 k POI/106/2017/BVS Zmena výšky poistného Collonade Insurance S.A., Košice 4405,03 06.12.2017
VB/220/2017/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena, pozemok p.č. 5667/4, k.ú. Vinohrady, Bratislava III Ing. Tomáš Richter a Ing. Danica Richterová 23.11.2017
VB/307/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 13614, 13616, k.ú. Skalica GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s. 21.11.2017
KP/205/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho HANT Development, a.s. 101830,52 15.11.2017
KP/257/2017/BVS Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena Vladimír Polák a Anna Poláková 1180,62 14.11.2017
Dod.č.1 k KP/204/2017/BVS Zmena v Čl. 1, bod 1.1 a zmena v Čl. 5, bod 5.2 DEVELOPMENT 4, a.s. 14.11.2017
KP/207/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho BEM REAL, s.r.o. 52297,58 13.11.2017
KP/204/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho DEVELOPMENT 4, a.s. 304121,15 10.11.2017
KP/199/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho weeze finance s. r. o. 34422,38 08.11.2017
VB/142/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č.700/43, k.ú. Borinka Nemčovičová Mária, Gronesová Eva, Ing. Gronesová Viera 440,01 03.11.2017
KP/202/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho GREEN RESORT. s.r.o. 44869 03.11.2017
ZOD/295/2017/BVS Zmluva o dielo na vykonanie kontroly súčasného stavu dodržiavania povinností stavebníka vyplývajúce z nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko REAL BAU GROUP, s.r.o. 16000 03.11.2017
Dod.č.1 k VB/401/2015/BVS Zmena Čl.1 - Definícia a výklad, Čl. 5 - Osobitné dojednania a zriadenia vecných bremien a Čl. 8 - Doručovanie písomností ERRICHTUNGSGESELLSCHAFT STRABAG SLOVENSKO s.r.o. 02.11.2017
ZOD/281/2017/BVS Zmluva o dielo pre stavbu: Rača - Grinava vodovodné zásobné potrubie, objekt: ČS Grinava RP Projekt, s.r.o. 34900 02.11.2017
KP/203/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho Mestská časť Bratislava - Rusovce 560751 02.11.2017
KP/198/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho LOGISTIC PARK, s. r. o. 349924,61 27.10.2017
KP/200/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho General Development, s. r. o. 644632,48 27.10.2017
KP/201/2017/BVS Kúpna zmluva spojená so zmluvou o zriadení vecného bremena Vodohospodárske stavby Malacky, a. s. 62805,19 27.10.2017
KP/206/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho Bernolákovo Invest II. s r. o. 34749,94 27.10.2017
KP/208/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho ABM Realing, s. r. o. 80000 27.10.2017
Dod.č.2 k KP/101/2015/BVS Zmena Čl. 2 Predmet zmluvy Development In Slovak Investments, s.r.o. 2266,67 26.10.2017
ZOD/262/2017/BVS Zmluva o dielo na stavbu: Bratislava - Kanalizačný prepoj zberačov E a A HYDROCOOP, spol. s r.o. 19736 26.10.2017
ZOD/244/2017/BVS Zmluva o dielo pre stavbu: Dlhá, Borová optimalizácia tlakových pomerov na siete A2_PROJEKT, s.r.o. 19900 26.10.2017
BVB/209/2017/BVS Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, Stavba: Rekonštrukcia vodovodu DN 600 Bernolákovo - Senec Rita Kolláriková 3200 24.10.2017
BVB/197/2017/BVS Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, Stavba: Rekonštrukcia vodovodu DN 600 Bernolákovo - Senec EBA, s.r.o. 1800 24.10.2017
BVB/180/2017/BVS Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, Stavba: Rekonštrukcia vodovodu DN 600 Bernolákovo - Senec, sanácia vodovodu

Pavol Kőveš, Elvíra Sziglová

2000 24.10.2017
Dod.č.4 k OST/46/2016/BVS Zmena prílohy č. 2 - Predmet podpory NFP k zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica 20.10.2017
ZOD/223/2017/BVS Zmluva o dielo na stavbu: Plavecký Peter, prepoj prívodných potrubí Infra Services, a.s. 48971,42 19.10.2017
ZOD/215/2017/BVS Zmluva o dielo na autorský dozor pre stavbu: Záhorie, Malacky, odkanalizovanie, Predĺženie trás kanalizácie, 2. etapa HYDROCOOP, spol. s r.o. 4670 19.10.2017
ZOD/213/2017/BVS Zmluva o dielo na stavbu: Záhorie, Malacky - odkanalizovanie, Predĺženie trás kanalizácie, 2. etapa Infra Services, a.s. 1065239,57 19.10.2017
ZOD/196/2017/BVS Zmluva o dielo na stavbu: Devínska cesta, Múzeum - rekonštrukcia TS A2_PROJEKT, s.r.o. 11970 19.10.2017
ZOD/187/2017/BVS Zmluva o dielo na stavbu: VDJ Brezová - starý, renovácia Infra Services, a.s. 84000 19.10.2017
ZOD/182/2017/BVS Zmluva o dielo na stavbu: ČOV Plavecký Štvrtok - rekonštrukcia oxidačnej priekopy Infra Services, a.s. 154969,73 19.10.2017
ZOD/177/2017/BVS Zmluva o dielo na stavbu: VZ a ČS Adamová, rekonštrukcia objektu Infra Services, a.s. 134997,89 19.10.2017
Dod.č.1 k VB/457/2014/BVS Zmena Čl. VII zmluvy o zriadení vecného bremena Ferdinand Hamšík 12.10.2017
OST/278/2017/BVS Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica 2411191,72 28.09.2017
VB/275/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 5244/9, k.ú. Pezinok Eva Balázsová, Ing. Marián Martiš, Slovenská republika v správe Detský domov Harmónia, Michal Kraus, Beáta Krausová Meľuchová, Michal Vacula, Petra Vaculová, Jana Víznerová, Mgr. Mária Šajdíková, Anton Mikula, Eva Augustínová, Mgr. Patrik Kušnír, Ing. Manika Kušnírová, Xun Li, Congrong Zhang, Ing. Michal Mihočko, Mgr. Ivana Mihočková Biznárová, Ing. Vladimíra Benda Turanská, Jana Žáková, Lýdia Fričová, Mgr. Simona Poláková, Ing. Roman Zahoran, Ing. Marek Beragg, Veronika Beraggová, Ivan Becker, Jana Trgiňová, Development Ing Slovak Investments, s.r.o. 384,20 26.09.2017
VB/274/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 5244/329, k.ú. Pezinok

Development In Slovak Investments, s.r.o., Mgr. Simona Poláková, Ing. Michal Mihočko, Mgr. Ivana Mihočková Biznárová, Eva Augustínová, Xun Li, Congrong Zhang, Jana Žáková, Ing. Vladimíra Benda Turanská, Mgr. Mária Šajdíková, Anton Mikula, Slovenská republika v správe Detský domov Harmónia, Michal Kraus, Beáta Krausová Meľuchová, Mgr. Patrik Kušnír, Ing. Monika Kušnírová, Michal Vacula, Petra Vaculová, Ing. Marek Beragg, Veronika Beraggová, Ing. Roman Zahoran, Lýdia Fričová, two crazy companies, s.r.o.

768,39 26.09.2017
VB/219/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 1051/2, k.ú. Borinka Ing. Eva Jurčová a MUDr. Vladimír Jančok 2386 19.09.2017
KP/170/2017/BVS Predaj nebytového priestoru č. 4, súpisné číslo 657, LV č. 3556, k.ú. Malacky Jozef Kolla, Malacky 15416,67 07.09.2017
Dod.č.1 k OST/193/2016/BVS Zmena úverovej zmluvy v znení dodatku č.1 Tatra banka, a.s. 01.08.2017
OST/192/2017/BVS Rámcová zmluva treasure - o uzatváraní obchodov s bankou a poskytovaní investičných služieb Slovenská sporiteľňa, a.s. 26.07.2017
VB/320/2016/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 910/9, k.ú. Karlova Ves Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 8191,13 14.07.2017
Dod.č.3 k OST/46/2016/BVS Aktualizácia zmluvy, Prílohy č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP VZP a Prílohy č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica 11.07.2017
ZOD/103/2017/BVS Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "ČOV Rohožník rekonštrukcia a modernizácia" VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. 2780000 04.07.2017
VB/110/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 3904/1, k.ú. Záhorská Bystrica Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 740 23.06.2017
POI/144/2017/BVS Poistenie vozidiel MOJE AUTO Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 34 21.06.2017
POI/145/2017/BVS Skupinová poistná zmluva č. 080001288 pre krátkodobé poistenie Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 1638 15.06.2017
VB/60/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 4879, k.ú. Bernolákovo Železnice Slovenskej republiky, BA 2200 15.06.2017
VB/109/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 4415/9 a p. č. 4415/10, k.ú. Senec Kapounová Anna 1000 08.06.2017
VB/108/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č.1076/2, k.ú. Borinka Ing. Jurčová Eva 3300 01.06.2017
VB/254/2016/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 1130, k.ú. Borinka Veselková Soňa, Kmeťová Iveta 2200 11.05.2017
POI/106/2017/BVS Poistenie strojov Collonade Insurance S.A., Košice 4636,66 28.04.2017
OST/97/2017/BVS Kooperačná Rámcová zmluva Výskumný ústav vodného hospodárstva 19.04.2017
VB/63/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 1658/1, k.ú. Ivanka pri Dunaji Obec Ivanka pri Dunaji 1650 05.04.2017
OST/68/2017/BVS Refundované nákladov na čistenie odpadových vôd Šaštín- Stráže Mesto Šaštín - Stráže 16369,65 17.03.2017
Dod.č. 2 Ku KP/260/2015/BVS Odplatný prevod infraštruktúry a zmluva o budúcej kúpnej zmluve, Obytný súbor vilových domov EURODOM RS facility services, s.r.o. 168625,2 10.03.2017
VB/54/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 1460/1, k.ú. Senec RNDr. Oskár Barán, Senec 06.03.2017
VB/15/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 1027/4, k.ú. Rača Božena Bieliková, Komárno 360 01.03.2017
VB/16/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 1027/4, k.ú. Rača Mária Brandisová, Bratislava 315 20.02.2017
KP/13/2017/BVS Predaj pozemku p.č. 4846/14, k.ú. Svätý Jur Mgr. Eva Mrafková, Svätý Jur 115 14.02.2017
VB/49/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 1536/1, k.ú. Senec Mesto Senec 08.02.2017
OST/26/2017/BVS Postúpenie práv a záväzkov z výstavby infraštruktúry MČ Bratislava Vinohrady vodojem Vtáčnik II., Líniová stavba GRAND KOLIBA, s.r.o., BA 100 02.02.2017
OST/27/2017/BVS Prevod projektovej dokumentácie MČ Bratislava Vinohrady vodojem Vtáčnik II., Líniová stavba GRAND KOLIBA, s.r.o., BA 200 02.02.2017
OST/28/2017/BVS Postúpenie práv a záväzkov MČ Bratislava Vinohrady Vtáčnik kanalizácia- Rekonštrukcia kanalizačného zberača Sliačska ul. GRAND KOLIBA, s.r.o., BA 100 02.02.2017
OST/29/2017/BVS Prevod projektovej doumentácie a licenčná zmluva, MČ Bratislava Vinohrady Vtáčnik kanalizácia- Rekonštrukcia kanalizačného zberača Sliačska ul. GRAND KOLIBA, s.r.o., BA 200 02.02.2017
POI/34/2017/BVS Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 372150,42 23.01.2017
Dod.č. 2 Ku BK/362/2012/BVS Budúca kúpna zmluva- Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu MČ BA - Podunajské Biskupice 532992,46 09.01.2017
OST/21/2017/BVS Refundované nákladov na čistenie odpadových vôd Šaštín- Stráže Mesto Šaštín - Stráže 49466,21 09.01.2017

 

 
Aktualizované: 18.09.2020 11:56
TlačiťHore