Logo

Reklamácie

Reklamáciu môžete predložiť vyplnením kontaktného formulára: Kontakt | BVS a. s. (bvsas.sk), resp. doručením vyplneného tlačiva Reklamácia (poštou, emailom, osobne na kontaktnom centre BVS, a. s.)