Logo

Reklamácie

Reklamáciu môžete predložiť písomne (poštou), emailom na  sluzby@bvsas.sk, telefonicky (call centrum 0850 123 122) alebo osobne na kontaktnom centre BVS  a.s.