Logo

Poruchy a odstávky

Dispečing/Hlásenie porúch

0800 121 333

nonstop – bezplatná linka

Pracovníci dispečingu riešia nasledujúce situácie:

  • Hlásenie poruchy verejného vodovodu a verejnej kanalizácie,
  • Hlásenie chýbajúceho kanalizačného poklopu. Pozor! Chýbajúce kanalizačné vpuste (mrežované štvorcové vpuste) hláste správcovi komunikácie.
  • Hlásenie poruchy na domácej prípojke v prípade, že je potrebné uzatvoriť vodu na uličnom uzávere,
  • Informácie o poruchách, resp. plánovaných odstávkach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie,
  • Hlásenie porúch vodomerov vo vlastníctve BVS.