Logo

Pre mimoriadne vyúčtovanie k 31. 12. 2021 je potrebné:

  • Zaslať žiadosť v termíne od 1. 11. 2021 do 10. 12. 2021 o mimoriadne vyúčtovanie.
  • V prípade, ak stavy vodomerov neuvediete, bude vám urobený odhad spotreby automaticky.