Logo

Rozdelenie fakturácie k 31.12.2021

Všetky správcovské spoločnosti evidované v systéme BVS budú mať v prvej faktúre za rok 2022 rozdelenú spotrebu vodného a stočného za kalendárny rok 2021 a 2022, aby im BVS zjednodušila prácu a účtovanie.

Každá správcovská spoločnosť bude mať možnosť výberu z dvoch možností:

  • Reálna spotreba – v termíne od 30.12.2021 do 6.1.2022 nahlásite stav na vodomere na odbernom mieste výhradne cez zákaznícky portál BVS,  a teda na faktúre bude spotreba rozdelená k 31.12.2021 na základe prepočtu podľa Vami nahláseného stavu. 
  • Odhad – v prípade, ak stav nenahlásite cez zákaznícky portál BVS, bude na faktúre k 31.12 uvedená hodnota, ktorá bola vypočítaná ako kvalifikovaný odhad na základe historickej spotreby.

Pozor nejde o vystavenie samostatnej faktúry k 31.12 iba o rozdelenie spotreby za roky 2021/2022

        

Pre mimoriadne vyúčtovanie k 31. 12. 2021 je potrebné:

  • Zaslať žiadosť v termíne od 1. 11. 2021 do 10. 12. 2021 o mimoriadne vyúčtovanie.
  • V prípade, ak stavy vodomerov neuvediete, bude vám urobený odhad spotreby automaticky.