Logo

Prenájom hydrantového nadstavca

Maximálna doba prenájmu hydrantového nadstavca je na 2 mesiace.

Bezhotovostne

Komu určená?

Právnickým osobám, ktoré poskytujú dočasne služby, ako napríklad:

 • kolotoče,
 • cirkusy,
 • jarmoky,
 • trhy,
 • letné zavlažovanie,
 • sezónny predaj rýb,
 • developerom iba po dobu zriadenia vodovodnej prípojky. Ako zriadiť vodovodnú prípojku?

Ako na to?

 • Vyplňte si tlačivo Objednávka na práce:
  • uveďte požadovanú dobu prenájmu,
  • veľkosť žiadaného hydrantového nadstavca (malé - DN20, DN25, veľké - DN40, DN50),
  • údaje o požadovanom umiestnení,
  • údaje o žiadateľovi vrátane mail a tel. č. na kontaktnú osobu, ktorú bude kontaktovať technický pracovník BVS.

Tlačivo môžete zaslať mailom, poštou, alebo doniesť osobne do BVS. Následne vás bude kontaktovať technický pracovník BVS, pre dohodnutie detailov montáže.

Cena

 • prenájom hydrantového nadstavca, montáž, demontáž a doprava sú spoplatnené v zmysle aktuálne platného Cenníka

Požiadať o prenájom hydrantového nadstavca