Logo

Všeobecné obchodné podmienky 

 

Nové Všeobecné obchodné podmienky a Všeobecné zmluvné podmienky (VOP) automaticky nahrádzajú všetky predchádzajúce VOP, ktoré ku dňu účinnosti nových VOP strácajú svoju platnosť a účinnosť.