Logo

Čísla bankových účtov BVS

Pri platbách za dodávku vody, odvádzanie odpadových vôd, zrážky a za ostatné výkony a služby použite nižšie uvedené účty:

     
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK20 0900 0000 0050 1740 3407
BIC: GIBASKBX
  VÚB, a. s.
IBAN: SK68 0200 0000 3500 0100 4062 
BIC: SUBASKBX
   

Spôsoby úhrady faktúr

Bezhotovostne

Bezhotovostne

 • Priamo na bankový účet BVS, a.s., (napr. prevodným príkazom, prostredníctvom internet bankingu, a pod.)
 • Platba prostredníctvom QR kódu

Oskenuj a zaplať!

Pre ešte jednoduchšie zrealizovanie platby použite možnosť Scan&Pay. 

 1. Na svojom mobilnom telefóne otvorte aplikáciu internet bankingu, nájdite ikonku rýchle platby/platby podľa skenera,
 2. oskenujte QR kód uvedený na faktúre,
 3. všetky údaje platby sa vám automaticky nahrajú do platobného príkazu, 
 4. dokončite platbu ako zvyčajne.  
 • Poštovou poukážkou typ U
 • Inkaso

 

Osobne

Osobne

Na všetkých kontaktných centrách BVS, a. s. je možná platba platobnou kartou alebo prostredníctvom poštovej poukážky na ktorejkoľvek pošte.

 

 

V záujme zvýšenia kvality poskytovaných služieb a s cieľom prispieť k ochrane životného prostredia poskytuje BVS, a.s., možnosť zriadiť si elektronickú faktúru cez Zákaznícky portál BVS.

Služba e-faktúra je úplne bezplatná a nahrádza papierovú faktúru.

Ako si aktivovať e-faktúru?

 • Po registrácii a úspešnom prihlásení do profilu v Zákazníckom portáli BVS, si jedným klikom nastavíte e-faktúru pre všetky vaše odberné miesta.

 • Zakliknete možnosť Aktivovať e-faktúru.

 • Zvolte si e-mailovú adresu, na ktorú chcete aby Vám bola faktúra v podobe PDF zasielaná.​

 • Hotovo! Najbližšia faktúra vám už bude doručená už iba elektronicky z e-mailovej adresy e-faktura@bvsas.sk.

 

Údaje potrebné k registrácii nájdete na vašej faktúre. Registrácia je rýchla, jednoduchá a zvládne ju každý.

 

Prečo si aktivovať e-faktúru?

 • Je plnohodnotným daňovým dokladom. 
 • Máte ju k dispozícii okamžite, ihneď po vystavení.
 • Jednoduchý prístup, archivácia aj vyhľadávanie.
 • Šetrením papiera prispievate k ochrane životného prostredia.

 

Vážení zákazníci, 

vzhľadom na pozastavené zasielanie všetkých faktúr a dokumentov BVS, bude ich rozposielanie spustené dňa 11.1.2024, čo spôsobí ich oneskorené dodanie.

Ospravedlňujeme sa za vzniknutú situáciu spôsobenú chybou na strane dodávateľa.

 

Opakované zaslanie e-faktúr vo formáte PDF

Zákazníkom, ktorým bola elektronická faktúra odoslaná dňa 5.1.2024 v skorých ranných hodinách bude dňa 12.1.2024  zaslaná upravená elektronická faktúra.

Úpravu faktúry bolo potrebné vykonať z technických dôvodov na strane dodávateľa. Na faktúre sú opravené niektoré vecné údaje, ktoré boli uvedené nesprávne.

Daňové a účtovné náležitosti faktúry ostávajú nezmenené  a sú v poriadku. V zákazníckom portáli sa faktúra zmenila automaticky.

Ak ste už doručenú faktúru medzičasom uhradili, nie je potrebné vykonať platbu opätovne. Pri spôsobe platby inkasom bude faktúra k termínu splatnosti zinkasovaná iba raz.

Opakované zaslanie faktúr poštou pre zákazníkov s chybnými údajmi

Časť našich zákazníkov môže v najbližších dňoch dostať faktúru poštou opätovne. Na faktúre sú opravené niektoré vecné údaje, ktoré boli uvedené nesprávne. Daňové a účtovné náležitosti faktúry ostávajú nezmenené a sú v poriadku.

Ak ste už doručenú faktúru medzičasom uhradili, nie je potrebné vykonať platbu opätovne. Pri spôsobe platby inkasom bude faktúra k termínu splatnosti zinkasovaná iba raz.

 

 

 

 

 

BVS mení vizuál faktúr

Pre našich zákazníkov chceme to najlepšie. Preto pristupujeme k ďalšiemu kroku, ktorý zjednoduší procesy a komunikáciu. 

S platnosťou od 1. januára 2024 prechádzame na nový vzhľad faktúr. Veríme, že tým zjednodušíme a sprehľadníme vyúčtovania za vodné, stočné a ostatné služby pre našich odberateľov.

Zákazníkom BVS ďakujeme za spoluprácu!