Logo

Táto služba zjednodušuje prepisovanie faktúr do účtovníckeho softvéru. Vaše fakturačné oddelenie už nebude musieť manuálne prepisovať faktúry. Tie sa automaticky importujú, čo ušetrí čas a náklady.  

 

Po vygenerovaní faktúry v našom systéme vám bude automaticky zaslaný e-mail z adresy xml@bvsas.sk. Príloha e-mailu bude obsahovať XML súbor so všetkými faktúrami, ktoré boli vygenerované v daný deň za všetky vaše odberné miesta. 

V prípade záujmu o zasielanie XML faktúr pre všetky odberné miesta je potrebné: 

  • Zaslať e-mail na zakaznickyportal@bvsas.sk, so žiadosťou o aktivovanie zasielania XML faktúr. Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú budú zasielané. Odporúčame vytvoriť novú všeobecnú e-mailovú adresu.

Pozor! Zadanú e-mailovú adresu nebude možné v budúcnosti meniť.

  • Následne vám BVS, a.s., zašle aktuálny zoznam všetkých aktívnych odberných miest, pre ktoré bude táto služba nastavená a je potrebné z vašej strany tento zoznam skontrolovať a odsúhlasiť. 
  • Ak neevidujeme v našom systéme číslo bankového spojenia pre odberné miesto, bude potrebné ho doplniť.

Upozornenie:

  • Zavedenie XML je možné iba hromadne pre všetky odberné miesta odberateľa.
  • Pri akejkoľvek zmene na odberných miestach odberateľa, je potrebné uviesť číslo bankového spojenia. Bez tohto čísla nebude odberné miesto automaticky zaradené do zasielania XML súborov. 
  • Žiadosť musí zaslať priamo zmluvný partner pre dané odberné miesto.