Logo

Nahlásenie cez zákaznícky portál 

Pre rýchly a efektívny spôsob nahlásenia stavu vodomeru využite Zákaznícky portál BVS. Po registrácii a následnom prihlásení do vášho profilu, môžete sledovať históriu spotreby a zároveň nahlásiť stav vodomeru.

Ako na to?

  • Kliknite na sekciu Služby,
  • vyberte odberné miesto, pre ktoré chcete nahlásiť stav vodomeru (v prípade, že na odbernom mieste je osadených viac vodomerov je potrebné vybrať aj vodomer podľa sériového čísla),
  • napíšte stav vodomeru, 
  • kliknite na Odoslať.

Celý postup nájdete v našom inštruktážnom videu.

 

Detailný postup pre rýchle nahlásenie cez portál

 

Ďalšie spôsoby nahlásenia stavu vodomeru 

 

Osobne

Nahlásenie prostredníctvom call centra

Stav vodomeru môžete nahlásiť aj prostredníctvom telefónu na linke call centra 0850 123 122, v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 hod.

Pred volaním na linku call centra si pripravte údaje o odbernom mieste. Operátorovi nahláste číslo a adresu odberného miesta, číslo a stav vodomeru v m3.

 

Osobne

Nahlásenie prostredníctvom pošty (odpočtová kartička)

Ak ste si v poštovej schránke našli takúto kartičku, stav vodomeru môžete nahlásiť aj poštou.  

 

Na zadnej strane kartičky je potrebné vyplniť údaje a poslať ju na uvedenú adresu. 

Pokazený vodomer 

BVS, a.s., automaticky zabezpečuje bezplatnú výmenu fakturačných vodomerov každých šesť rokov.

  • V prípade poruchy vodomeru zavolajte na bezplatnú telefónnu linku dispečingu 0800 121 333 alebo na spoplatnenú linku call centra BVS, a.s., 0850 123 122
  • V prípade poruchy na vodovodnej prípojke zavolajte na telefónnu linku dispečingu 0800 121 333. Dôležité je túto skutočnosť nahlásiť ešte pred realizáciou opravy.
  • V prípade odcudzenia vodomeru, príp. iného poškodenia, oznámte túto skutočnosť BVS, a.s., telefonicky prostredníctvom call centra 0850 123 122 alebo prostredníctvom dispečingu 0800 121 333, prípadne písomne na adresu, BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava.

Ak zákazník požiada o úradné preskúšanie vodomeru a výsledok preukáže, že meradlo bolo funkčné, služba – preskúšanie vodomeru bude spoplatnená sumou 186,24 € s DPH (v cene nie je zahrnutá výmena za účelom preskúšania).

V prípade, ak bol vodomer naozaj pokazený/vykazoval nedovolené odchylky merania, náklady na preskúšanie a výmenu znáša BVS, a.s.

Preskúšanie vykonáva nezávislá inštitúcia: Slovenská legálna metrológia, n.o.

Z dôvodu zarosenia vodomer nevymieňame.

Rosenie vodomeru je prirodzený fyzikálny jav, spôsobený miestnymi teplotnými podmienkami. Tento stav neovplyvňuje meranie spotreby vody a nevyžaduje si reklamáciu zariadenia. V prípade, ak bude sklíčko vodomeru zarosené, skúste jemné poklepanie po sklíčku vodomeru, aby sa kvapky vody zhlukli. Ak toto nepomôže, vyskúšajte ešte možnosť pustenia približne jedného litra vody, čím voda podmyje číselník a rosu zmyje (iba pri mokrobežnom vodomere). Ak však o výmenu vodomeru požiadate, táto služba vám bude spoplatnená podľa aktuálneho Cenníka výkonov a služieb BVS, a.s. (časť 1.12).