Logo

O nadácii

Nadácia BVS podporuje aktivity a projekty, ktoré úzko súvisia s vodou a realizujú sa na území pôsobnosti Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Ide o vzdelávacie, osvetové a kultúrne aktivity, ktoré prehlbujú záujem verejnosti o vodu, zdroje pitnej vody a ich ochranu, vytvárajú novú kultúru vnímania vody a vzťah k nej. Nadácia BVS zároveň podporuje rozvoj vedy a nových technológií v oblasti vodárenstva a vodného hospodárstva. Finančnú či materiálnu pomoc prideľuje v súlade so štatútom a na základe odsúhlasenia správnou radou. Nadácia BVS, a.s., vznikla v roku 2009.

 

Aktivity 

Podporujeme vzdelávacie, osvetové a kultúrne aktivity a projekty, ktoré prehlbujú záujem verejnosti o vodu, zdroje pitnej vody a ich ochranu, vytvárajú novú kultúru vnímania vody a vzťah k nej. Pozornosť zameriavame na rozvoj vedy a nových technológií v oblasti vodárenstva a vodného hospodárstva. Spolupracujeme so základnými školami, strednými odbornými školami, vysokými školami, s mimovládnymi organizáciami, inštitúciami a jednotlivcami. 

 

 

Zapájame zamestnancov

Sme radi a oceňujeme, že zamestnanci BVS, a.s., dokážu svojím prístupom nie len k práci, ale aj mimo nej, prevziať na seba časť spoločenskej zodpovednosti.

Pravidelne darujeme krv

Nadácia každoročne organizuje kolektívne darovanie krvi pre zamestnancov BVS, a.s.

 

Staráme sa o životné prostredie

Naším zámerom je spoločne pomôcť a prispieť k skvalitneniu životného prostredia. Preto sa zamestnanci a ich rodinní príslušníci každoročne zapájajú do jarného zbierania odpadkov v okolí zdrojov pitnej vody či objektov BVS, a.s.

 

Venujte nám 2%