Logo

Zákaznícky portál - tipy a triky

Výhody používania zákazníckeho portálu:

 • prehľadné zobrazenie všetkých faktúr a platieb,
 • aktivácia e-faktúry,
 • jednoduché nahlásenie stavu vodomeru (bez potreby návštevy odpočtára BVS),
 • prehľadná história spotreby vody na vašom OM,
 • správa osobných a kontaktných údajov,
 • zmena adresy trvalého pobytu/sídla
 • zmena korešpondenčnej adresy, 
 • zmena výšky platieb.

Údaje potrebné k registrácii nájdete na vašej faktúre. Registrácia je rýchla, jednoduchá a zvládne ju každý.

 1. Otvorte stránku zákazníckeho portálu
 2. Kliknite na odkaz Nová registrácia
 3. Vyplňte všetky potrebné údaje
 4. Dokončite registráciu kliknutím na aktivačný link v doručenom e-maile

Na novej faktúre nájdete údaje potrebné k registrácii TU:

      

 

 

 1. Prihláste sa na zákaznícky portál
 2. V riadku Elektronická faktúra kliknite na "Aktivovať"
 3. Skontrolujte alebo zmeňte e-mailovú adresu na posielanie e-faktúr. 
 4. Stlačte OK 

 

 

Registrujte alebo prihláste sa na Zákaznícky portál a zjednodušte si platbu nastavením bankového prevodu:

Osobný profil - Platobné účty

 • skontrolujte číslo bankového účtu
 • v prípade potreby - Pridať IBAN – vložte nové číslo – Odoslať


 

Osobný profil – Zmena spôsobu platby

 • označte odberné miesto
 • označte spôsob platby – Bankový prevod

vyplňte účet pre vrátenie preplatku a z účet, z ktorého budete platiť

 • potvrďte zmenu spôsobu platby na „Bankový prevod“  – označte v hláške Áno 

Nastaviť zrušenie poštovej poukážky

 

 1. Prihláste sa na zákaznícky portál,
 2. kliknite na Osobný profil,
 3. kliknite na Nastavenia kontaktu, 
 4. kliknite na Elektronická fakturácia,
 5. zmeňte email, na ktorý sú zasielanie faktúry.
 1. Prihláste sa na zákaznícky portál,
 2. kliknite na sekciu Služby
 3. vyberte odberné miesto, na ktorom chcete nahlásiť stav vodomera (ak sa na odbernom mieste nachádza viac vodomerov vyberte číslo vodomera, za ktorý chcete nahlásiť stav),
 4. doplňte stav vodomeru a potvrďte tlačidlom odoslať. 

Nahlásený stav si môžete po odoslaní skontrolovať kliknutím na záložku História spotreby.

 1. Prihláste sa do svojho profilu na portáli BVS.

 2. V riadku Odpočet vodomeru bez odpočtára, cez portál BVS kliknite ba "Aktivovať" (automaticky sa tým ruší návšteva odpočtára na Vami vybratom odbernom mieste/miestach).

 3. Označte, pre ktoré OM budete stav nahlasovať samostatne cez portál BVS. 

 4. Vyplňte e-mail na ktorý si prajete zasielať notifikácie pred plánovaným dátumom odpočtu na vašom odbernom mieste. Notifikáciu zasielame 5 dní a 1 deň pred termínom odpočtu.

 5. Nahlásený stav si môžete po odoslaní skontrolovať kliknutím na záložku História spotreby.

 

Aktivovaním tejto služby akceptujete, že budete nahlasovať stav vášho vodomera samostatne.

Vyhnete sa tým zbytočným kontaktom, ušetrite svoj čas a budete mať presnejšiu fakturáciu za služby BVS. 

Pozor! Pri nahlásení Vás môže systém vyzvať na nahrávanie fotky stavu vodomera pre kontrolu údajov. Odporúčame preto vždy ofotiť stav na vodomere počas jeho zaznamenávania tak, aby boli všetky čísla čitateľné

Pozor! Ak stav nenahlásite ani 5 dní po 2. výzve spôsobí to vystavenie faktúry priemerom/odhadom a vyradenie zo služby Nahlasovania stavu cez portál BVS. 

 

 1. Registrujte alebo prihláste sa na Zákaznícky portál

 2. Kliknite na sekciu Osobný profil

 3. Skontrolujte alebo nastavte IBAN v časti Platobné účty

 4. Nastavte Inkaso v sekcii Zmena spôsobu platby a vyberte IBAN pre zrealizovanie platieb

 5. Potvrďte zriadenie inkasa stlačením Uložiť

   

  Pozrite si jednoduchý video návod:

   

 

V sekcií Osobný profil v časti Nastavenia kontaktu si môžete skontrolovať, prípadne nastaviť/upraviť:

 • adresu trvalého pobytu/sídla,
 • e-mailovú adresu a telefónne číslo,
 • email pre elektronickú faktúru,
 • email pre zasielanie notifikácii pri aktivovanej službe nahlasovanie stavu vodomeru online,
 • skontrolovať registračný email,
 • email pre zasielanie notifikácii v prípade plánovaných odstávok. 

 

Pozor! Registračný email nie je možné meniť (prepísať).

Ak už využívate nový email:

 1. Registrujte sa opätovne s novým emailom 
  • každý odberateľ má možnosť až 5 registrácii s rôznymi emailovými adresami pod jedným číslom odberateľa
 2. prihláste sa do profilu a upravte si email všade kde potrebujete v časti Osobný profil – Nastavenia kontaktu (podľa toho, aké služby máte aktivované)
  • Telefón a email
  • Elektronická fakturácia
  • Nahlásenia stavu vodomeru
 3. zašlite požiadavku na výmaz nepoužívanej pôvodného registračného emailu na zakaznickyportal@bvsas.sk 
 4. akonáhle výmaz prebehne, budeme Vás informovať. 

Ak viete číslo odberateľa:

pri registrácii použite email, ktorý na Vás evidujeme v našom systéme (zadávaný pri zakladaní zmluvy) a registrácia prebehne bez vyplnenia čísla faktúry.

 

Ak neviete číslo odberateľa: 

napíšte nám na zakaznickyportal@bvsas.sk, v texte mailu uveďte číslo odberného miesta a Vaše identifikačné údaje a my Vám potrebné údaje zašleme. 
 

Nejde o rovnakú osobu, ide o dvoch rôznych odberateľov:

Druhé odberné miesto je potrebné zaregistrovať samostatne a použiť odlišnú emailovú adresu.  Ide len o tú registračnú emailovú adresu. Čo sa týka následne ostatných služieb, napr. zasielanie e-faktúr, ak máte o ne záujem, tie si môžete dať zasielať na rovnaký email. 

 

Evidujeme Vás ako osobu pod 2 rôznymi číslami odberateľa: 

napíšte na zakaznickyportal@bvsas.sk a zabezpečíme zjednotenie odberných miest pod jedno číslo odberateľa. (môžeme vyžadovať stavy vodomerov na OM, ktoré budú "prenášané", resp. odsúhlasenie fakturácie priemerom a bude Vám zaslaná nová zmluva)
 

Táto situácia môže nastať v prípade, ak sa prihlasujete z inej krajiny ako SVK, CZ, AT, HU a DE. Portál je dostupný momentálne iba z týchto krajín. 
Problémom môže byť aj napríklad zahraničná firemná sieť. 
V prípade, ak sa prihlasujete z týchto krajín a napriek tomu máte problém, skúste použiť iný prehliadač alebo iné zariadenie. Ak aj napriek tomu problém bude pretrvávať,  informujte nás na zakaznickyportal@bvsas.sk a pošleme ho na preverenie technickej podpore. 

 

 1. Registrujte / prihláste sa na Zákaznícky portál
 2. V hornej časti úvodnej obrazovky zvoľte možnosť Mimoriadne vyúčtovanie (dostupné pre právnické osoby)

       3. Vyberte dátum, pre ktorý žiadate mimoriadne vyúčtovanie

O mimoriadne vyúčtovanie môžete požiadať: 

 

 • najskôr 5 dní od aktuálneho dátum do 30 dní od aktuálneho dátumu
 • pre jedno odberné miesto maximálne 4x v priebehu roka (365 dní) od dátumu prvého mimoriadneho vyúčtovania

 

     4. Vyberte odberné miesto, pre ktoré mimoriadne vyúčtovanie žiadate 

 • v prípade, ak si prajete mimoriadne vyúčtovanie pre všetky odberné miesta zvoľte Označiť všetko
 • ak chcete k rôznym odberným miestam rôzne dátumy pre mimoriadne vyúčtovanie, je potrebné požiadať o každé samostatne (podľa dátumov)
 • venujte pozornosť informáciám uvedeným pri výbere odberných miest

​V prípade, ak nie je možné odberné miesta označiť, môžu mať:

 • vyčerpaný limit pre mimoriadne vyúčtovanie
 • pre daný termín mimoriadneho vyúčtovanie periodický odpočet
 • iný technický problém, pre ktorý nie je možné mimoriadne vyúčtovanie generovať (na tieto odberné miesta dostanete na konci procesu upozornenie)

Mimoriadne vyúčtovanie je bezplatné iba v prípade:

 

 • ak máte aktivovanú elektronickú faktúru a zároveň
 • žiadate o mimoriadne vyúčtovanie cez Zákaznícky portál 

      5. Po odoslaní žiadosti sa zobrazí nasledovná hláška:

   6. Ak si zákazník praje mimoriadne vyúčtovanie vystaviť na základe presného stavu na vodomere, potvrdením žiadosti akceptuje, že stav zadáva priamo zákazník, výhradne cez profil na Zákazníckom portáli

 • stavy nahlásené iným spôsobom nespustia proces generovania mimoriadneho vyúčtovania
 • odporúčame mať vyhotovenú fotografiu s viditeľným stavom na vodomere, ktorú v prípade potreby nahráte (systém Vás v prípade nevierohodného stavu vyzve na jej doloženie)
 • ak stav na vodomere zákazník nezaeviduje do 5 dní po termíne, ku ktorému žiada mimoriadne vyúčtovanie, akceptuje jeho vystavenie na základe priemeru
 • o potrebe nahlásenia stavu pre mimoriadne vyúčtovanie pred plánovaným termínom, nie sú zasielané notifikácie 
 •  stav na vodomere je potrebné nahlásiť v samostatnej sekcii pre Mimoriadne vyúčtovanie, ktorú nájdete v časti Služby, na konkrétnom odbernom mieste

 

       7. V sekcii Mimoriadne vyúčtovanie nájdete aj informácie o:

 • dátumoch, ku ktorým ste pre dané odberné miesto požiadali o mimoriadne vyúčtovanie
 • koľkokrát ešte môžete požiadať o mimoriadne vyúčtovanie pre dané odberné miesto

V prípade potreby doplnenia informácií kontaktujte zakaznickyportal@bvsas.sk

 

 1. V prípade ak ste zabudli heslo je potrebné na stránke prihlásenia vľavo dole kliknúť na Zabudli ste heslo?
 2. Vyplňte Váš registračný e-mail a kliknite na odoslať. 
 3. Následne Vám bude doručený e-mail, v ktorom po kliknutí na link Vám bude zresetované heslo a budete mať možnosť si zvoliť nové.
   

V prípade ak chcete zmeniť heslo:

 1. Prihláste sa na zákaznícky portál BVS
 2. Nájdete svoje meno / názov spoločnosti v pravom hornom rohu obrazovky
 3. Z rozbaľovacieho menu vyberte možnosť Zmeniť heslo
 4. Vyplníte všetky potrebné polička a zmenu potvrďte tlačivom Zmeniť