Logo

Rýchly odpočet

Ako postupovať ak máte záujem nahlasovať odpočet samostatne, bez nutnosti návštevy pracovníka BVS ?

 

 

  •  Po registrácii a úspešnom prihlásení sa do profilu v Zákazníckom portáli BVS, si jedným klikom odsúhlasíte záujem o službu nahlasovania stavu vodomeru samostatne online cez portál BVS.
  • Označte, pre ktoré OM budete stav nahlasovať samostatne a následne pridajte emailovú adresu na zasielanie notifikácii. Túto možnosť ponúkame zákazníkom s počtom 1-10 odberných miest!
  • Na zadanú emailovú adresu Vám príde email pre potvrdenie požiadavky.

Aktivácia tohto spôsobu odpočtu znamená, že na odberné miesto nepôjde náš pracovník a stav budeme očakávať nahlásený cez Váš profil na Zákazníckom portáli BVS.

POZOR! Pri odpočte Vám odporúčame urobiť fotografiu vodomeru, s viditeľným stavom (systém Vás môže vyzvať na overenie zadanej hodnoty)

Notifikácia

  • 5 dní pred termínom odpočtu, ako aj v deň plánovaného odpočtu Vám príde na Vami zadaný email notifikácia ohľadom potreby zadania stavu na vodomere vo Vašom profile na portáli.
  • Ak máte viac vodomerov je potrebné nahrať stavy všetkých vodomerov, pre ktoré ste označili záujem nahrávať stavy online.  
  • Odpočet môžete zaevidovať v rozmedzí 5 dní pred až 5 dní po plánovanom dátume odpočtu. Všetky odpočty nahraté mimo tohto časového rozmedzia budú použité iba pre úpravu priemernej spotreby, pričom stav vodomeru na faktúre sa môže líšiť od nahláseného.
  • Dátum odpočtu si viete kedykoľvek skontrolovať aj vo Vašom profile, v časti „Služby“, otvorením zvoleného odberného miesta: „ Váš štandardný dátum pre nahlásenie stavu vodomeru bude __.__.____“

Pri nahlásení nemusíte nahrávať fotografiu vodomeru, pokiaľ Váš evidovaný stav je v štandardnom rozsahu.

Troubleshooting

  • V prípade hlášky „Zadaná spotreba je mimo rozsahu vašej bežnej spotreby.“ (príliš vysoká/nízka/nulová spotreba) Vás systém vyzve na nahratie fotografie s viditeľným stavom na vodomere. Až s fotografiou bude odpočet zaevidovaný. (povolené formáty: .jpg, .jpeg, .png, .gif.)
  • V prípade, ak cez Zákaznícky portál stav nebude nahratý (resp. nebudú nahraté stavy pre všetky vodomery konkrétneho odberného miesta), fakturácia prebehne na základe odhadu (priemeru) a odberné miesto bude pre ďalšie obdobie automaticky vyradené z tohto spôsobu nahlasovania. Službu si viete kedykoľvek znovu aktivovať.

Nahlásiť stav vodomeru cez zákaznícky portál