Logo
Úvod Nadácia BVS Venujte nám 2%

 

Venujte nám 2%

Dovoľte nám požiadať Vás, aby ste venovali 2% z dane Nadácii BVS. Aj vďaka Vašej podpore môžeme realizovať vzdelávacie, osvetové a kultúrne aktivity, ktorými sa snažíme prehlbovať záujem verejnosti o vodu, zdroje pitnej vody a ich ochranu. Aktivity organizujeme v spolupráci s partnermi na území pôsobnosti Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Ďakujeme!

Ako na to?

Som zamestnanec. Čo mám urobiť?

 • Vyhlásenie
 • Potvrdenie o zaplatení dane
  Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 • Adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

 

Som fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie/ živnostník

 • Daňové priznanie fyzických osôb TYP A
 • Daňové priznanie fyzických osôb TYP B
   

 

Som právnická osoba (firma)

 • Daňové priznanie právnických osôb

 

Ak chce dobrovoľník poukázať 3 % z dane z príjmu, priloží

 • Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia) alebo
 • Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca)
   

 

Údaje o nás – prijímateľovi 2%

Názov: Nadácia BVS
Právna forma: nadácia
IČO: 42172446
Sídlo: Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
 
Viac info k poukázaniu 2% z dane