Logo
Úvod Aktuality Protikorupčná politika v BVS

Protikorupčná politika v BVS

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., schválila dňa 10. apríla 2024 dokument Protikorupčná politika, ktorý má strategický význam pri riadení korupčných rizík a nastavení pravidiel správania sa vo všetkých činnostiach našej spoločnosti tak, aby boli v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi a etickými hodnotami spoločnosti. Zámerom BVS, a.s., je byť organizáciou so spoločensky zodpovedným podnikaním a korektnou komunikáciou. 

Prijatý dokument je súčasťou účinného systému manažérstva proti korupcii a je prvým krokom k certifikácii potvrdzujúcej, že systém manažérstva proti korupcii v našej spoločnosti spĺňa požiadavky medzinárodnej normy ISO 37001.

Prijatá politika je záväzná pre všetkých zamestnancov a externých spolupracovníkov spoločnosti, BVS, a.s., ktorí sú povinní konať v súlade s touto politikou a plniť si povinnosti z nej vyplývajúce.

Plné znenie dokumentu nájdete TU.