Logo
Úvod Aktuality BVS vyhlasuje grantovú výzvu na podporu vytvárania vodozádržných opatrení

BVS vyhlasuje grantovú výzvu na podporu vytvárania vodozádržných opatrení

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., (BVS)  spúšťa 14. mája 2024 prvý ročník grantovej výzvy na vodozádržné opatrenia s cieľom podporiť realizáciu projektov zameraných na ich vytváranie. Nadácia BVS v rámci tejto grantovej výzvy rozdelí spolu až 200 000 EUR.

BVS sa v roku 2024 intenzívnejšie zameriava na podporu vodozádržných opatrení, t. j. zadržiavanie vody tam, kde spadne. Cieľom týchto opatrení je zmierniť negatívne dopady klimatickej zmeny a odbremeniť kanalizačnú sústavu od dažďových vôd. Tá čelí v posledných rokoch čoraz väčšiemu náporu aj vzhľadom na neustále rastúce potreby miest a obcí v regióne. Podobný problém riešia takmer všetky metropoly a mnohé mestá a obce.

Nadácia BVS prostredníctvom tejto výzvy podporí projekty, ktoré prispievajú k ekologickej udržateľnosti a zlepšeniu adaptácie na zmenu klímy v regióne prostredníctvom vytvárania vodozádržných opatrení, ako sú napr. vsakovacie objekty a retenčné nádrže. Takéto riešenia pomáhajú udržiavať vodu v krajine a znižovať dopady prívalových dažďov.

Do výzvy sa môžu zapojiť nielen fyzické osoby, ale aj verejné subjekty (školy, škôlky, OZ, domovy sociálnych služieb a pod.), obce v pôsobnosti BVS, ako aj firmy a správcovské spoločnosti (mimo development). Suma 200 000 EUR sa rozdelí medzi tieto skupiny pomerne – pre každú z nich sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 50 000 EUR. Žiadatelia sa môžu o finančnú podporu svojich projektov uchádzať do 31. augusta 2024 prostredníctvom jednotlivých online formulárov zverejnených na webstránke BVS.

„Táto grantová výzva predstavuje jednu z kľúčových súčastí našej stratégie udržateľného rozvoja. Chceme ňou motivovať a podporiť širokú verejnosť k vytváraniu vodozádržných opatrení, ktoré sú nevyhnutným krokom pre environmentálnu a infraštruktúrnu udržateľnosť,“ uviedol Matúš Stračiak, vedúci odboru marketingu a komunikácie BVS.

Detailné informácie a metodické pokyny, vrátane procesu podávania žiadostí nájdete TU.