Logo
Úvod Granty

 

Grantová výzva

Zadržiavanie vody v krajine je jednou z veľkých tém, na ktoré Bratislavská vodárenská spoločnosť v roku 2024 upriamuje pozornosť. Spoločnými silami chceme prispieť k zmierneniu negatívnych dopadov klimatických zmien a k odbremeneniu nášho kanalizačného systému od dažďovej vody. Prostredníctvom vyhlásenia prvého ročníka grantovej výzvy je naším cieľom podporiť realizáciu projektov na vodozádržné opatrenia, ktoré sú ekologicky prínosné a zároveň môžu byť ekonomicky náročné. Celkovým a najdôležitejším zámerom grantu je motivovať širokú verejnosť vytvárať vodozádržné opatrenia.

V prvom ročníku grantovej výzvy Nadácia BVS rozdelí 200 000 Eur.

Zadefinované sú 4 skupiny prijímateľov a pre každú skupinu sú vyhradené finančné prostriedky vo výške 50 000 Eur:

  • fyzické osoby
  • verejné subjekty (školy, škôlky, OZ, domovy sociálnych služieb a pod.)
  • obce v pôsobnosti BVS
  • firmy a správcovské spoločnosti (mimo development).

Viac informácií a metodické pokyny získate po kliknutí na ikony uvedené nižšie.