Logo
Úvod Pomoc a podpora Zákaznícky portál Mimoriadne vyúčtovanie

 

 1. Registrujte / prihláste sa na Zákaznícky portál
 2. V hornej časti úvodnej obrazovky zvoľte možnosť Mimoriadne vyúčtovanie (dostupné pre právnické osoby)

       3. Vyberte dátum, pre ktorý žiadate mimoriadne vyúčtovanie

O mimoriadne vyúčtovanie môžete požiadať: 

 

 • najskôr 5 dní od aktuálneho dátum do 30 dní od aktuálneho dátumu
 • pre jedno odberné miesto maximálne 4x v priebehu roka (365 dní) od dátumu prvého mimoriadneho vyúčtovania

 

     4. Vyberte odberné miesto, pre ktoré mimoriadne vyúčtovanie žiadate 

 • v prípade, ak si prajete mimoriadne vyúčtovanie pre všetky odberné miesta zvoľte Označiť všetko
 • ak chcete k rôznym odberným miestam rôzne dátumy pre mimoriadne vyúčtovanie, je potrebné požiadať o každé samostatne (podľa dátumov)
 • venujte pozornosť informáciám uvedeným pri výbere odberných miest

​V prípade, ak nie je možné odberné miesta označiť, môžu mať:

 • vyčerpaný limit pre mimoriadne vyúčtovanie
 • pre daný termín mimoriadneho vyúčtovanie periodický odpočet
 • iný technický problém, pre ktorý nie je možné mimoriadne vyúčtovanie generovať (na tieto odberné miesta dostanete na konci procesu upozornenie)

Mimoriadne vyúčtovanie je bezplatné iba v prípade:

 

 • ak máte aktivovanú elektronickú faktúru a zároveň
 • žiadate o mimoriadne vyúčtovanie cez Zákaznícky portál 

      5. Po odoslaní žiadosti sa zobrazí nasledovná hláška:

   6. Ak si zákazník praje mimoriadne vyúčtovanie vystaviť na základe presného stavu na vodomere, potvrdením žiadosti akceptuje, že stav zadáva priamo zákazník, výhradne cez profil na Zákazníckom portáli

 • stavy nahlásené iným spôsobom nespustia proces generovania mimoriadneho vyúčtovania
 • odporúčame mať vyhotovenú fotografiu s viditeľným stavom na vodomere, ktorú v prípade potreby nahráte (systém Vás v prípade nevierohodného stavu vyzve na jej doloženie)
 • ak stav na vodomere zákazník nezaeviduje do 5 dní po termíne, ku ktorému žiada mimoriadne vyúčtovanie, akceptuje jeho vystavenie na základe priemeru
 • o potrebe nahlásenia stavu pre mimoriadne vyúčtovanie pred plánovaným termínom, nie sú zasielané notifikácie 
 •  stav na vodomere je potrebné nahlásiť v samostatnej sekcii pre Mimoriadne vyúčtovanie, ktorú nájdete v časti Služby, na konkrétnom odbernom mieste

 

       7. V sekcii Mimoriadne vyúčtovanie nájdete aj informácie o:

 • dátumoch, ku ktorým ste pre dané odberné miesto požiadali o mimoriadne vyúčtovanie
 • koľkokrát ešte môžete požiadať o mimoriadne vyúčtovanie pre dané odberné miesto

V prípade potreby doplnenia informácií kontaktujte zakaznickyportal@bvsas.sk