Logo

Ukazovatele kvality vody

Pitná voda u spotrebiteľa musí spĺňať limity ukazovateľov kvality pitnej vody, ktoré sú uvedené vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov

Podľa vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z.z. nedodržanie odporúčanej hodnoty nevylučuje použitie vody ako pitnej vody.

Aktuálne hodnoty tvrdosti vody vo vybraných obciach/mestských častiach nájdete tu

Na zistenie kvality vody vo Vašej obci, prosím zadajte jej názov do vyhľadávacieho poľa.

 


Nenašli sa žiadne záznamy.