Logo

Ukazovatele kvality vody

Pitná voda u spotrebiteľa musí spĺňať limity ukazovateľov kvality pitnej vody, ktoré sú uvedené vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 247/2017 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou


Na zistenie kvality vody vo Vašej obci, prosím zadajte jej názov do vyhľadávacieho poľa.

 


Nenašli sa žiadne záznamy.