Čo sa sleduje pri monitorovaní kvality tohto nápoja?

Sledujú sa všetky ukazovatele kvality pitnej vody ustanovené Nariadením vlády SR č. 354/2006 Z. z. v znení Nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z. z. (ďalej len Nariadenie vlády pre pitnú vodu).

 
Aktualizované: 14.05.2013 17:46
TlačiťHore