Pozastavenie preberania žiadostí

03.11.2016 BVS, a.s, pozastavuje preberanie podávaných žiadostí o preverenie technických podmienok pripojenia na verejný vodovod zo strany BVS, a.s., ktoré sa týkajú realizácie vodovodnej prípojky alebo rekonštrukcie vodovodnej prípojky.

V súlade s Technickými podmienkami BVS, a. s., (čl. III. Všeobecné podmienky pripojenia a odpojenia sa na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a vypúšťania vôd do verejnej kanalizácie a všeobecné podmienky odstránenia pripojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu, bod 4. BVS, a.s., môže odmietnuť pripojenie na VV, ak podľa písmena c. sú aktuálne poveternostné podmienky v rozpore s odporúčaniami výrobcov na bezpečnú montáž jednotlivých použitých materiálov a výrobkov) Vám oznamujeme, že v období od 2. 11. 2016 do 28. 2. 2017 pozastavujeme preberanie podávaných žiadostí o preverenie technických podmienok pripojenia na verejný vodovod zo strany BVS, a.s., ktoré sa týkajú realizácie vodovodnej prípojky alebo rekonštrukcie vodovodnej prípojky. Tieto žiadosti bude možné opätovne podávať od 1. 3. 2017.

 

 
Aktualizované: 03.11.2016 12:14
TlačiťHore

Aktuality