Napúšťanie bazénov

15.05.2017 Napúšťanie bazénov pitnou vodou môže mať vplyv na jej kvalitu. Verejná vodovodná sieť totiž nie je primárne určená na tieto účely.

Dovoľujeme si požiadať svojich odberateľov, aby pri napúšťaní bazéna postupovali podľa nasledovných odporúčaní:

  • Nakoľko sa vodovodné prípojky pre bazény využívajú len sezónne, je potrebné bazénovú vodovodnú prípojku prepláchnuť pred vlastným napúšťaním bazéna, aby sa odstránili prípadné inkrusty a usadeniny z prípojky, ktoré sa časom vytvorili a môžu spôsobiť zakalenie vody.

  • Verejná vodovodná sieť nie je primárne určená na napúšťanie bazénov. Pri vysokej rýchlosti prúdenia vody v potrubí môže dôjsť ku uvoľneniu inkrustov v potrubí verejného vodovodu a tým k zákalu vody a zároveň pri napúšťaní bazénov hrozí pokles tlaku vody, ktorý sa môže prejaviť u iných odberateľov. Preto BVS, a.s., odporúča napúšťať bazén pomaly a mimo odberovej špičky, prednostne počas nočných hodín.

 

 
Aktualizované: 15.05.2017 15:11
TlačiťHore

Aktuality