BVS dočasne zatvára kontaktné centrá

16.10.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť od pondelka 19. októbra 2020 zastavuje prevádzku svojich kontaktných centier. Služby, ktoré na nich poskytuje sa prenesú do online priestoru. Svoje služby tak bude poskytovať aj naďalej, len inými spôsobmi. Cieľom týchto opatrení je znížiť riziko rozšírenia koronavírusu v strategickej spoločnosti, ktorá zásobuje vodou viac ako 730 000 ľudí.

Počas prvej vlny koronakrízy sme viaceré naše služby museli preventívne úplne zastaviť. Teraz sme na súčasnú situáciu lepšie pripravení a aj keď fyzicky zatvárame kontaktné centrá, tie svoju činnosť budú plniť ďalej pomocou emailu, telefónu alebo nášho internetového portálu,“ povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, Peter Olajoš.
Všetkým zákazníkom počas nesledujúceho obdobia odporúčame smerovať svoje otázky a žiadosti na adresu . Na webovom sídle BVS sú k dispozícii editovateľné formuláre (http://www.bvsas.sk/sk/zakaznicka-zona/formulare-stiahnutie/), ktoré je pri jednotlivých situáciách potrebné vyplniť a zaslať na vyššie uvedenú mailovú adresu. V prípade, ak si chce zákazník iba skontrolovať faktúru alebo zmeniť kontaktnú adresu, môže na tieto služby využiť nový Zákaznícky portál BVS (https://zakaznik.bvsas.sk/portal/index.html#/Logon). Ak niektorí z našich klientov potrebuje osobnú konzultáciu, operátori budú aj naďalej k dispozícii na linke call centra 0850 123 122.
Žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii je možné zasielať elektronicky na adresu alebo poštou na adresu: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava. Pre identifikáciu je potrebné uviesť katastrálne územie, parcelné číslo, mailový a telefonický kontakt.

BVS sa ospravedlňujeme sa za komplikácie, ktoré sme našim zákazníkom spôsobili a ďakuje za pochopenie.

 
Aktualizované: 16.10.2020 16:26
TlačiťHore

Aktuality