Bezplatná analýza vzoriek vody

13.03.2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., už tradične pri príležitosti Svetového dňa vody vykonáva bezplatnú analýzu vzoriek vody z domácich studní na prítomnosť dusičnanov a celkovú tvrdosť.

Vzorky vody môžete priniesť 22. marca 2017(streda) v čase od 8.00 do 18.00 hod. do priestorov laboratórií BVS, a.s., na Bojnickej ulici č. 6 v Bratislave (autobusy 53, 63, 65 a 96, zastávka Vozovňa Trnávka, Bojnická).

Postup pri odbere vzorky vody:
1) 3 dclplastovú fľašuniekoľkokrát dôkladne vypláchnite vodou (sklenené fľaše a nádoby nad pol litra nebudeme prijímať).

2) Vodu nechajte odtiecť dostatočne silným prúdom a následne naplňte fľašu až po okraj tak, aby nad vrchnákom nebol takmer žiadny vzduch a uzavrite.

3) Takto odobranú vzorku vody je potrebné priniesť v stanovenom čase do laboratórií BVS, a.s.

4) Každá vzorka bude označená identifikačným číslom, pod ktorým bude uverejnený výsledok analýzy. Výsledky budú zverejnené na našej internetovej stránke alebo sa môžete informovať prostredníctvom call centre na čísle 0850 123 122.

Výsledkom tohto orientačného rozboru nie je, že voda dosahuje kvalitu pitnej vody. Kompletný rozbor vody je možné si objednať formou písomnej objednávky. Takýto rozbor vody je spoplatnený v zmysle platného Cenníka laboratórnych činností BVS, a.s. Bližšie informácie o postupe pri objednaní rozboru vody získate na našom call centre.

 
Aktualizované: 10.03.2017 11:54
TlačiťHore

Aktuality