Bezplatná analýza vzoriek vody

16.03.2016 Vážení zákazníci, pri príležitosti Svetového dňa vody sme pre vás aj v tomto roku pripravili bezplatnú analýzu vzoriek vody z domácich studní na prítomnosť dusičnanov a celkovú tvrdosť.

Vzorky vody môžete priniesť od pondelka 21. marca do stredy 23. marca v čase od 8:00 do 16:00 hod. do priestorov laboratórií BVS na Bojnickej ulici 6 v Bratislave (autobusy 53, 63, 65 a 96 – zastávka Vozovňa Trnávka - Bojnická).

POSTUP PRI ODBERE VZORKY:
1.) 3 dcl plastovú fľašu niekoľkokrát dôkladne vypláchnite vodou. (Sklenené fľaše a nádoby nad pol litra nebudeme prijímať.)
2.) Vodu nechajte cca 2 – 5 minút odtiecť dostatočne silným prúdom.
3.) Fľašu naplňte až po okraj tak, aby nad vrchnákom nebol takmer žiadny vzduch a uzavrite ju.
4.) Takto odobranú vzorku vody je potrebné priniesť v stanovenom čase do laboratórií BVS (Bojnická ul. 6).
5.) Každá fľaša bude označená identifikačným číslom. Pod týmto číslom bude zverejnený výsledok analýzy.

Výsledky budú postupne zverejňované v priestoroch kontaktných centier BVS, na internetovej stránke www.bvsas.sk alebo sa môžete informovať na našom call centre.

Minulý rok pracovníci laboratórií BVS preverili viac ako 1 300 vzoriek vody. Viac ako štvrtina z nich bola nevyhovujúca, pretože obsahovala viac dusičnanov ako je povolený limit. Ani ostatné vzorky, ktoré vyhovovali testovaným ukazovateľom, však nemusia spĺňať ďalšie kritériá – na rozdiel od pitnej vody dodávanej vodárenskými spoločnosťami verejnou vodovodnou sieťou, ktorá spĺňa všetky požiadavky stanovené legislatívou.

 

 
Aktualizované: 17.03.2016 10:25
TlačiťHore

Aktuality