Logo
Úvod Poruchy a odstávky Marianka - 02.12.2021

Zverejnené 16.11.2021 06:00
Aktualizované 16.11.2021 21:30

Plánovaná odstávka 

 

BVS, a. s., oznamuje obyvateľom mesta obce Marianka, že v celej obci 

bude dňa: 02.12.2021 v čase od 08.30 hod. do 15.00 hod.

dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu

z dôvodu realizácie plánovanej opravy na vodovodnej sieti  v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z., §-u 32 odst. 7, bod b). Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody. Náhradné zásobovanie   n e b u d e    zabezpečené mobilnou cisternou. Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.