Logo
Úvod Poruchy a odstávky Chorvátsky Grob - Školská ul., 06.09.2022


Aktualizované 12.08.2022 14:18

Plánovaná odstávka 

 

BVS, a. s., oznamuje obyvateľom obce Chorvátsky Grob, že na ulici: Školská

bude dňa: 06.09.2022 v čase od 08.00 hod. do 15.00 hod.

dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu

z dôvodu realizácie plánovanej opravy na vodovodnej sieti  v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z., §-u 32 odst. 7, bod b). Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody. Náhradné zásobovanie  n  e  b u d e    zabezpečené mobilnou cisternou. Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.