Logo
Úvod Poruchy a odstávky Bratislava, Vrakuňa - Skorocelová ul. - 28.06.2022


Aktualizované 10.06.2022 09:56

Plánovaná odstávka 

 

BVS, a. s., oznamuje obyvateľom mesta Bratislava - Vrakuňa, že na ulici Skorocelová

bude dňa: 28.06.2022 v čase od 08.00 hod. do 10.00 hod.

dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu

z dôvodu realizácie plánovanej opravy na vodovodnej sieti  v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z., §-u 32 odst. 7, bod b). Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody. Náhradné zásobovanie  n e b u d e    zabezpečené mobilnou cisternou. Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.