Logo
Úvod Poruchy a odstávky Bratislava - Staré Mesto, Vazovova ul. - 24.08.2022


Aktualizované 08.08.2022 13:25

Plánovaná odstávka 

 

BVS, a. s., oznamuje obyvateľom mesta Bratislava - Staré Mesto, že na ulici: Vazovova

bude dňa: 24.08.2022 v čase od 12.00 hod. do 14.00 hod.

dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu

z dôvodu realizácie plánovanej opravy na vodovodnej sieti  v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z., §-u 32 odst. 7, bod b). Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody. Náhradné zásobovanie  n  e  b u d e    zabezpečené mobilnou cisternou. Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.