Logo
Úvod Poruchy a odstávky Bratislava-Ružinov, Nerudova ul., Ivánska cesta a ul.Sputnikova, 19.10. 2021

components.outages.created_date 01.10.2021 15:00
Aktualizované 01.10.2021 15:16

Plánovaná odstávka 

 

BVS, a. s., oznamuje obyvateľom mesta Bratislava - Ružinov, že na uliciach: Nerudova - v úseku od ul. Piesočná po Ivánsku cestu,  Ivánska cesta -  v úseku od ul. Nerudova po Trnavskú cestu a ul. Sputnikova č.14,16,18

bude dňa: 19.10.2021 v čase od 08.00 hod. do 11.00 hod.

dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu

z dôvodu realizácie plánovanej opravy na vodovodnej sieti  v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z., §-u 32 odst. 7, bod b). Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody. Náhradné zásobovanie   n e b u d e    zabezpečené mobilnou cisternou. Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.