Logo
Úvod Poruchy a odstávky Bratislava-Podunajské Biskupice, ul.:Podzáhradná a Kazanská, 11.10.2022


Aktualizované 21.09.2022 10:00

Plánovaná odstávka 

 

BVS, a. s., oznamuje obyvateľom mesta Bratislava - Podunajské Biskupice, že na uliciach: Podzáhradná 44-90 a Kazanská 44-50 

bude dňa: 11.10.2022 v čase od 08.00 hod. do 11.00 hod.

dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu

z dôvodu realizácie plánovanej opravy na vodovodnej sieti  v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z., §-u 32 odst. 7, bod b). Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody. 

Náhradné zásobovanie  n  e  b u d e    zabezpečené mobilnou cisternou. 

Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.