Logo
Úvod Poruchy a odstávky Bratislava - Podunajské Biskupice, Špaldová - 26.09.2023


Aktualizované 06.09.2023 08:44

Plánovaná odstávka 

 

BVS, a. s., oznamuje obyvateľom mesta Bratislava - Podunajské Biskupice, že na ulici: Špaldová 

bude dňa: 26.09.2023 v čase od 08.00 hod. do 12.00 hod.

dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu

z dôvodu realizácie plánovanej opravy na vodovodnej sieti  v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z., §-u 32 odst. 7, bod b). Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody. Náhradné zásobovanie    b u d e    zabezpečené mobilnou cisternou. Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.