Logo
Úvod Poruchy a odstávky Bratislava - Petržalka, ul. Kopčianska, 28.03.2023

Zverejnené 09.03.2023 12:30
Aktualizované 09.03.2023 12:31

Plánovaná odstávka 

 

BVS, a. s., oznamuje obyvateľom mesta Bratislava - Petržalka, že na ulici: Kopčianska

bude dňa: 28.03.2023 v čase od 09.00 hod. do 12.00 hod.

dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu

z dôvodu realizácie plánovanej opravy na vodovodnej sieti  v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z., §-u 32 odst. 7, bod b). Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody. Náhradné zásobovanie   n e b u d e    zabezpečené mobilnou cisternou. Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.