Logo
Úvod Poruchy a odstávky Bratislava, Karlová Ves - Karloveské rameno - 07.07.2022


Aktualizované 21.06.2022 16:24

Plánovaná odstávka 

 

BVS, a. s., oznamuje obyvateľom mesta Bratislava - Karlová Ves, že na ulici Karloveské rameno 

bude dňa: 07.07.2022 v čase od 08.30 hod. do 14.30 hod.

dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu

z dôvodu realizácie plánovanej opravy na vodovodnej sieti  v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z., §-u 32 odst. 7, bod b). Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody. Náhradné zásobovanie   b u d e    zabezpečené mobilnou cisternou. Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.