Logo
Úvod Pomoc a podpora Často kladené otázky Pridať číslo účtu pre úhradu a vrátenie preplatkov
  1. Prihláste sa na Zákaznícky portál BVS
  2. Osobný profil – Platobné účty 
  3. Skontrolujte správnosť čísla bankového účtu (ak už existujé)
  4. Pridať IBAN – vložte nové číslo – Odoslať