Logo
Úvod Obmedzené technické konzultácie a zákresy v KC Senica

Z technických príčin nebudeme v KC Senica dňa 23.5. a 24.5 2024 poskytovať technické konzultácie.   

K dispozícii je mail: ovc@bvsas.sk.

Ostatné úkony kontaktného centra budú zabezpečené bez obmedzenia.