Logo
Úvod Aktuality Zmena vo vedení BVS

Zmena vo vedení BVS

Valné zhromaždenie Bratislavskej spoločnosti dnes chválilo účtovnú uzávierku BVS za rok 2020. Akcionári BVS zároveň zobrali na vedomie personálne zmeny vo vedení spoločnosti. Na vlastnú žiadosť dnes odišiel z pozície výrobného riaditeľa a člena predstavenstva Ing. Miroslav Kollár, PhD. Jeho pozíciu bude zastávať súčasný obchodný riaditeľ Ing. Ladislav Kizak.

Požiadal som súčasného výrobného riaditeľa Miroslava Kollára, aby od začiatku budúceho roku využil všetky svoje vedomosti a skúsenosti pri práci na strategickom rozvoji BVS. Som rád, že súhlasil a BVS bude mať od roku 2022 riaditeľa pre stratégiu a vodárenské inovácie jeho kvalít. Hlavnou úlohou nového riaditeľa bude  zmena manažovania najväčších znečisťovateľov, vypracovanie konceptu rozvoja všetkých ČOV do roku 2040, ktoré dnes BVS vlastní alebo prevádzkuje, či návrh komplexného riešenia kalov a veľa ďalšieho,“ povedal generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš.

Neobsadenú pozíciu výrobného riaditeľa bude od dnešného dňa zastávať súčasný obchodný riaditeľ Ladislav Kizak, ktorý dočasne povedie oba úseky.