Logo
Úvod Aktuality Západné Slovensko má problém so spracovaním žumpových vôd

Západné Slovensko má problém so spracovaním žumpových vôd

Zvýšená výstavba v okolí Bratislavy a na celom západnom Slovensku, ktorá prebieha bez potrebného rozvoja kanalizačnej siete, spôsobuje problémy so spracovávaním odpadových vôd. Čistenie bežných žumpových vôd je takmer štyrikrát náročnejšie ako čistenie odkanalizovanej vody. Čistiarne odpadových vôd Bratislavskej vodárenskej spoločnosti už pracujú na hranici svojich technologických možností. V niektorých prípadoch BVS dokonca musí obmedzovať objem spracovávaných žumpových vôd, aby dodržala záväzné normy na kvalitu čistenia. To však spôsobuje problémy občanom, ktorí majú záujem vyviesť svoje žumpové vody.

„Bratislavská vodárenská spoločnosť robí všetko preto, aby v maximálne možnej miere pomohla ľudom, ktorí majú problém so spracovaním žumpových vôd. Naše technologické kapacity sú však tiež obmedzené a máme zákonnú povinnosť dodržiavať prísne normy na čistenie odpadových vôd,“ povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Peter Olajoš. Zároveň upozornil na fakt, že tento problém nespôsobila BVS, ale nekontrolovaná výstavba developerov, ktorí majú povolenie stavať celé štvrte rodinných domov bez kanalizácie a bez jasnej stratégie, kde budú nové žumpové vody vyvážané a riadne spracovávané.

Situácia nie je zlá iba na v regióne pôsobnosti BVS ale na celom západnom Slovensku. Doslova kritickou sa stala v posledných mesiacoch, kedy sa kvôli rekonštrukcii čistiarne odpadových vôd v Senci úplne zastavilo prijímanie žumpových vôd na tejto ČOV.

V snahe pomôcť obyvateľom a predísť nelegálnemu vypúšťaniu žumpových vôd do prírody zvýšila BVS objemy žumpových vôd, ktoré akceptovala na svojich ČOV, na svoje technologické maximá a žumpy spracováva už aj v sobotu. Keďže BVS pozorne monitoruje celý priebeh kvality čistenia odpadových vôd, vedela presne určiť hranicu, kedy bolo nutné obmedziť príjem žumpových vôd, aby boli dodržané všetky kľúčové parametre čistenia splaškových vôd. Aktuálne BVS pravidelne upravuje objemy žumpových vôd, ktoré je schopná akceptovať na svojich čistiarňach a zároveň dodržať stanovené limity. Naša snaha je spracovať čo najväčší objem žumpových vôd.

BVS zároveň spustila elektronický rezervačný systém pre spoločnosti, ktoré zabezpečujú vývoz žumpových vôd. Vďaka tomu vie BVS lepšie rozložiť nápor na čistiarne odpadových vôd a zároveň vie plánovať maximálne objemy, ktoré v jednotlivých dňoch spracuje.

Situácia sa mierne zlepší po dokončení rekonštrukcie ČOV Senec ale nejde o dlhodobé riešenie. Potrebná je zmena regulácie výstavby nových domov, ktoré nie sú napojené na verejnú kanalizáciu, a tiež nové investície do kapacít čistiarní odpadových vôd. Tieto investície však musia mať vodárne kryté dodatočnými zdrojmi.