Logo
Úvod Aktuality Venujeme pozornosť zrážkovým vodám

Venujeme pozornosť zrážkovým vodám

Kvôli klimatickej zmene sa mení charakter zrážok, kde namiesto pomalých a vytrvalých dažďov čoraz častejšie zažívame prudké búrky a prívalové dažde, ktoré preťažujú kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. To vytvára tlak na prevádzku kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, ktoré v niektorých prípadoch nestíhajú. Bratislavská vodárenská spoločnosť sa týmto problémom intenzívne zaoberá a jej cieľom je znížiť objem dažďových vôd, ktoré sú odvádzané do kanalizácie.

Jedným z krokov, ktoré v tomto procese BVS robí, je kontrola údajov o tom, kto a koľko dažďovej vody odvádza do kanalizácie. BVS na tento účel používa moderné technológie, ktoré porovnávajú údaje z katastra, rôznych máp a ďalších registrov a kontroluje domácnosti aj právnické osoby, či BVS nahlásili správne údaje o odvádzaní dažďových vôd do kanalizácie. 

Naším cieľom je sústrediť sa prioritne na veľkých producentov, ktorí do kanalizácie odvádzajú veľký objem dažďovej vody, nie pokutovať malých zákazníkov, ktorí urobili chybu nevedomky.

Vedenie spoločnosti BVS vydalo rozhodnutie o zrušení pokút pre fyzické osoby zachytené automatickým systémom, avšak s povinnosťou doplatiť stočné za nezazmluvnené plochy za posledné tri roky.

  • Zákazníci, ktorým už boli vystavené faktúry pre odberné miesta, BVS postupne stornuje sankcie za zistenie neoprávneného vypúšťania vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie vo výške 360 € s DPH.
  • V prípade, že zákazníci pokutu uhradili, nie je potrebné žiadať o vrátenie peňazí a vzniknutý preplatok im bude vrátený na bankový účet alebo poštovou poukážkou, podľa spôsobu, ktorý si zvolili pri úhrade.
  • V prípade, ak zákazníci vystavenú pokutu ešte neuhradili, nie je potrebné ju platiť a uhradiť je potrebné len náhradu škody.