Logo
Úvod Aktuality Rekonštrukcia kanalizácie na Vajnorskej ulici

Rekonštrukcia kanalizácie na Vajnorskej ulici

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., (BVS) v pondelok 13. mája 2024 začína s druhou etapou rozsiahlejšej rekonštrukcie kanalizácie na Vajnorskej ulici. Kvôli zložitým rekonštrukčným prácam bude v úseku medzi Českou a Škultétyho ul. uzávera pre automobilovú dopravu v smere na Trnavské mýto. BVS tak pokračuje v rekonštrukčných prácach na kanalizačnom zberači a kanalizačnom potrubí, ktoré je staré viac ako 50 rokov a jeho súčasný technický stav je nevyhovujúci. Prvá etapa týchto rekonštrukčných prác s cieľom zabezpečiť spoľahlivé a efektívne odvádzanie odpadových vôd pre rastúce potreby hlavného mesta sa uskutočnila na jeseň 2023.

V rámci druhej etapy budú od 13. mája 2024 realizované práce v úseku od Českej ulice po Škultétyho ulicu. Na tomto úseku sa bude osádzať pokračovanie kanalizačného zberača, ktorý je momentálne pod električkovou traťou a je v nevyhovujúcom technickom stave. V súbehu sa bude realizovať aj výmena vodovodných potrubí na dopojenie jednotlivých prípojok, čo si vyžaduje dočasné dopravné obmedzenia v podobe uzávery automobilovej dopravy na tomto úseku Vajnorskej ulice v smere na Trnavské mýto. MHD sa uzávera dotkne len minimálne a to tak, že autobusová linka N53 v smere Hlavná stanica bude dočasne obsluhovaná na električkovej zastávke Česká (A). Autobusová zastávka Česká (C) nie je obsluhovaná. Električky budú úsekom naďalej premávať.

V súvislosti s rekonštrukčnými prácami bude na danom úseku Vajnorskej ulice umiestnené dočasné dopravné značenie, ktoré vodičov presmeruje na alternatívne trasy. Prosíme všetkých vodičov, aby venovali zvýšenú pozornosť dopravnému značeniu a riadili sa vyznačenými obchádzkami.

Výkop bude prebiehať v hĺbke 3,5 metra, musí byť zložitým spôsobom staticky zabezpečený (zapažený) a rovnako sa musia vykonávať opatrenia na zabezpečenie stability električkovej trate. S ohľadom na potrebu manipulačných plôch pre nákladné vozidlá je táto uzávera nevyhnutná v spomenutom rozsahu.

Rekonštrukčné práce na tomto úseku potrvajú do 1. októbra 2024, čo je spôsobené náročnosťou prác s ohľadom na stabilitu električkovej trate, zložitým technickým riešením a samotným rozsahom rekonštrukcie. Následne bude začatá realizácia tretej etapy v úseku medzi Kutuzovovou a Českou ulicou.

BVS si je vedomá možných komplikácií spôsobených touto dočasnou uzáverou. Všetkým dotknutým obyvateľom mesta Bratislava, ale aj návštevníkom, ktorí môžu byť týmito obmedzeniami ovplyvnení, sa ospravedlňujeme za znížený komfort pri prejazde Vajnorskou ulicou. Tieto práce sú však nevyhnuté pre zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti a bezpečnosti kanalizačnej infraštruktúry na území hlavného mesta.

Plán organizácie dopravy