Logo
Úvod Aktuality Pripájanie na verejný vodovod počas zimy bude obmedzené

Pripájanie na verejný vodovod počas zimy bude obmedzené

Pripájanie na verejný vodovod je počas zimných mesiacov každoročne obmedzené. Neočakávané výkyvy teplôt by totiž mohli ohroziť prevádzku využívaných potrubí. Preto BVS od 1. 12. 2023 do 29. 2. 2024 pozastavuje preberanie žiadostí o preverenie technických podmienok pripojenia na verejný vodovod, ktoré sa týkajú realizácie vodovodnej prípojky alebo rekonštrukcie vodovodnej prípojky. Taktiež pozastavuje preberanie objednávok na práce, ktoré sa týkajú odpojenia vodovodných prípojok od verejného vodovodu (požiadavky na zrušenie odberného miesta).

Do konca novembra bude BVS ešte pripájať nových zákazníkov, ktorí už majú tento proces rozbehnutý. Žiadosti o preverenie technických podmienok pripojenia na verejný vodovod, ktoré sa týkajú realizácie vodovodnej prípojky alebo rekonštrukcie vodovodnej prípojky a objednávky na práce týkajúce sa odpojenia od verejného vodovodu, ktoré budú do BVS doručené po termíne 1. 12. 2023, budú vrátené ich odosielateľom.