Logo
Úvod Aktuality Poznáme výsledky bezplatnej analýzy vzoriek vody

Poznáme výsledky bezplatnej analýzy vzoriek vody

Na Svetový deň vody prijali akreditované laboratóriá  Bratislavskej vodárenskej spoločnosti rekordných 744 vzoriek vody  z domácich studní.  BVS v tento deň ponúkala záujemcom bezplatný rozbor domácej studničnej vody na celkovú tvrdosť a obsah dusičnanov.

„Pracovníci laboratórií vo veľmi krátkom čase spracovali a vykonali analýzy všetkých prinesených vzoriek. Narastajúci záujem o bezplatnú analýzu nás mimoriadne teší. Môžeme skonštatovať, že 70,6 % prinesených vzoriek spĺňalo limity pre hodnotu obsahu dusičnany aj povolenú tvrdosť“, potvrdil Matúš Stračiak, hovorca Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.

Z celkového počtu 744 vzoriek malo 12,4 % (92 vzoriek) nedodržané odporúčané hodnoty pre celkovú tvrdosť vody (obsah vápnika a horčíka). Horšou správou je, že 23,8 % (177 vzoriek) malo prekročenú hodnotu obsahu dusičnanov nad limitnú hodnotu 50 mg/l. A takúto vodu už neodporúčame piť. V 33 prípadoch boli v jednej vzorke vody z domácej studne prekročené obe hodnoty - pre tvrdosť vody aj dusičnany.

Voda dodávaná z verejného vodovodu je pravidelne testovaná a spĺňa všetky hygienické normy. O kvalitu vody z domácej studne, používanej na pitie či polievanie, sa musia zaujímať obyvatelia a nechávať si ju pravidelne kontrolovať v akreditovanom laboratóriu. Akreditované laboratóriá BVS ponúkajú široký počet analýz, ktoré je možné si objednať na stránke www.bvsas.sk v sekcii Kvalita vody.

Výsledky analýzy vzoriek vody si môžete pozrieť tu.