Logo
Úvod Aktuality BVS sa nestotožňuje s rozhodnutím ÚVO

BVS sa nestotožňuje s rozhodnutím ÚVO

Bratislavská vodárenská spoločnosť sa nestotožňuje s rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie o pokute vo výške 392 tis. eur za konanie už zaniknutej spoločnosti Infra Services pri verejnom obstarávaní lízingu vozidiel z roku 2010. 

“Voči rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie plánujeme v lehote podať správnu žalobu, keďže so závermi úradu, ako aj druhostupňového orgánu sa nestotožňujeme,” uviedol vedúci odboru komunikácie BVS Matúš Stračiak. Je otázne, v akej miere a či vôbec došlo zo strany už zaniknutej Infra Services k porušeniu. A najmä, sme toho názoru, že BVS nemôže byť sankcionovaná za porušenia zákona inou spoločnosťou,” dodal Stračiak.

Koncom roka 2019 bolo v BVS vymenované nové vedenie. V nasledujúcom roku odsúhlasili Magistrát hlavného mesta Bratislavy a Valné zhromaždenie BVS odkúpenie 49 % akcií v Infra Sevices za 10,5 mil. eur s cieľom zefektívniť procesy a zabrániť úniku financií z vodární. BVS sa tak stala jediným akcionárom v Infra Services a v júni 2021 došlo k zlúčeniu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a Infra Services. Tento krok dnes hodnotíme ako maximálne efektívny, a to vďaka dosiahnutým výsledkom v krátkom čase. Odkúpením Infra Services vodárne získali naspäť sumu 6,6 mil. eur. Do konca roka 2021 následne BVS ušetrila ďalších 3,9 mil. eur v podobe marží, ktoré by si štandardne Infra Services účtovala za investičné a dodávateľské služby. Necelý rok a pol od odkúpenia spoločnosti Infra Services tak vodárne získali späť aj svoje investované zdroje. Samozrejme, úspory každý rok narastajú.