Logo
Úvod Aktuality Ochrana vodomeru počas zimného obdobia

Ochrana vodomeru počas zimného obdobia

BVS v týchto mrazivých dňoch odporúča svojim zákazníkom, aby dostatočne zabezpečili vodomery pred zimou. 

Môžete tak predísť problémom s dodávkou vody, ale aj finančnej strate, keďže výmenu poškodeného vodomeru z dôvodu zlej ochrany znáša na vlastné náklady zákazník. Aj keď vodomer nie je vo vlastníctve majiteľa nehnuteľnosti, je jeho povinnosťou zabezpečiť ochranu vodomeru pred poškodením.

Najčastejšou zimnou poruchou je prasknutie vodomeru v dôsledku mrazov. Ide hlavne o záhrady a chatové oblasti, v ktorých sa majitelia cez zimné obdobie nezdržiavajú a nevypustia vodu zo systému. Vodomer však môže zamrznúť aj v dome, kde je malý odber vody, ak je nainštalovaný nízko pod stropom šachty alebo je nedostatočne zabezpečené uzatváranie šachty.

O zamrznutie vodomeru sa nemusíte obávať, pokiaľ je vodomerná šachta dostatočne priestranná, je dobre zaizolovaná (poklop je utesnený a presne dosadá) a vodu denne používate. Ak je však vodomer umiestnený vo vonkajších priestoroch a nie sú splnené predchádzajúce podmienky, je potrebné urobiť nasledovné opatrenia:

Umiestnite nad vodomer kryciu vrstvu izolačného materiálu. Najvhodnejšou a najbežnejšou pomôckou je polystyrén. Osvedčenou alternatívou je tiež izolačná vata. Dajte však pozor, aby nebola sklená. Dbajte na to, aby vonkajšia vodomerná šachta bola dôkladne uzavretá a jej vstup bol upravený tak, aby do nej nevnikla povrchová voda.