Logo
Úvod Aktuality Nehoda na vodovodnej sieti je odstránená

Nehoda na vodovodnej sieti je odstránená

Mimoriadna udalosť na Žižkovej ulici vznikla pri rekonštrukcie starého vodovodu."Počas výmeny vodovodu zlyhalo prepojenie rekonštruovaného potrubia s veľkými transportnými vodovodnymi potrubiami DN 800. To spôsobilo veľký únik vody pod silným tlakom, " povedal generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš. BVS bezodkladne zastavila prívody vody do týchto potrubí a firma rekonštruujúca vodovod už pracuje na oprave poruchy. Behom dnešného dňa bude obnovená dodovka vody do všetkých odberných miest.
Porucha dočasne obmedzila dopravu na ulici armádneho generála L. Svobodu. BVS v spolupráci so zhotoviteľom už pracuje na vyčistení ulice aby bol možné obnoviť dopravu.
V nasledujúcich dňoch bude nutné určiť presnú príčinu poruchy, a aj spôsob ako zhotoviteľ obnoví stabilitu svahu poškodeného únikom vody.
Za spôsobené problémy sa BVS ospravedlňuje.