Logo
Úvod Aktuality Napúšťajte bazény pomaly a opatrne

Napúšťajte bazény pomaly a opatrne

 Vzhľadom na otepľujúce sa počasie ste možno uvažovali o napustení bazéna. Nárazový odber vody predstavuje  pre vodovodnú sieť záťaž.  Preto BVS žiada svojich odberateľov, aby pri napúšťaní bazénov postupovali podľa nasledujúcich odporúčaní.

Pri napúšťaní bazéna je potrebné mať na pamäti, že ide o nárazový odber s veľkým objemom, ktorý môže spôsobiť uvoľnenie inkrustov v potrubí verejného vodovodu a zákal vody. Tento jav síce nemá vplyv na kvalitu vody, ale pre zákazníkov nie je príjemný.

BVS zároveň odporúča napúšťať bazén pomaly a mimo odberovej špičky, prednostne počas nočných hodín. Odberná špička nastane obvykle ráno medzi 6.00 a 9.00 hodinou a potom večer medzi 19.00 a 22.00 hodinou. Napúšťaním bazéna mimo najkritickejších hodín pomôžete sebe aj svojim susedom. Zvýšený odber v kritických hodinách môže mať vplyv na tlak vody v potrubí a v určitých lokalitách môže dokonca spôsobiť dočasné prerušenie dodávky vody.