Logo
Úvod Aktuality Na Vajnorskej ulici začína rekonštrukcia kanalizácie

Na Vajnorskej ulici začína rekonštrukcia kanalizácie

Bratislavská vodárenská spoločnosť začne 20. augusta 2023 prvú etapu rekonštrukcie kanalizačného zberača na Vajnorskej ulici. Kanalizácia v tomto úseku je stará viac ako 50 rokov a jej technický stav sa zhoršil do tej miery, že na viacerých úsekoch nie je možné vykonávať ani pravidelnú údržbu, pretože hrozí zrútenie celého kanalizačného zberača. Rekonštrukcia, rozdelená na viacero etáp, si vyžiada viaceré dopravné obmedzenia, vrátane uzávery pre vozidlá v smere do centra, pri Trnavskom mýte. Začne sa rekonštrukciou úseku od Trnavského mýta po Škultétyho ulicu. Prevádzka samotnej kanalizácie nebude počas rekonštrukcie obmedzená.

„Rekonštrukcia bude prebiehať od 20. augusta a počas prvej etapy budú pre osobnú automobilovú dopravu uzavreté obidva jazdné pruhy Vajnorskej ulice v smere od Škultétyho po Trnavské mýto.  Prevádzka električky v tomto úseku nebude obmedzená. Autobusy MHD budú v smere do centra mesta využívať električkovú trať ako obchádzkovú trasu,“ povedal hovorca BVS Peter Podstupka. Presnú trasu obchádzok a podrobnejšie informácie k organizácii dopravy je možné si pozrieť v priloženom letáku.

Prvá etapa rekonštrukcie kanalizačného zberača potrvá do polovica decembra. Kvôli neštandardnej polohe zberača, ktorý sa nachádza na hranici električkovej trate a cesty pre motorové vozidlá v smere do centra, je nutné v prvom kroku urobiť injektáž podložia, aby sa počas rozkopávok zabránilo poškodeniu električkovej trate. To si po prvých dvoch týždňoch prác vyžiada technologickú prestávku na tvrdnutie injektáže. Od 4. septembra bude preto dočasne sprejazdnený jeden jazdný pruh Vajnorskej ulice smerom na Trnavské mýto. Po začatí samotnej rekonštrukcie sa od 10. septembra opätovne oba jazdné pruhy uzavrú.

BVS počas rekonštrukcie kanalizáciu presunie do novej trasy, ktorá už nebude kolidovať s električkovou, a zároveň zrekonštruuje aj vodovodné potrubie. Rekonštrukcia bude rozdelená na 4 etapy.  Zrekonštruuje sa celý úsek, až po Kutuzovovu ulicu. Stavebné práce by mali byť ukončené do konca roku 2024. Náklady na rekonštrukciu celej trasy sa pohybujú na úrovni 2,8 milióna eur. Postupná modernizácia infraštruktúry v regióne pôsobenia BVS je možná vďaka zefektívneniu riadenia spoločnosti, lepšej organizácii práce a aj vďaka upraveným cenám vodného a stočného, ktoré určil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a BVS vytvorili potenciál na postupné znižovanie investičného dlhu. V roku 2022 BVS investovala do rekonštrukcií, ale aj výstavby nových objektov viac ako 50 miliónov eur, čo je v porovnaní s rokom 2019 takmer sedemkrát viac.

Vajnorskej ulice sa okrem uvedenej rekonštrukcie kanalizácie dotkne aj plánovaná a už nevyhnutná rekonštrukcia električkovej trati na časti Vajnorskej radiály, v úseku od Kuchajdy po Zlaté Piesky, ktorá by sa mala začať od polovice septembra. Tieto práce si rovnako vyžiadajú lokálne dopravné obmedzenia. Podrobnejšie informácie o nich, ako aj o priebehu rekonštrukcie budú zverejnené už v nasledujúcich dňoch.

Plán organizácie dopravy