Logo
Úvod Aktuality Mimoriadna udalosť v Záhorskej Bystrici !!!

Mimoriadna udalosť v Záhorskej Bystrici !!!

Dnes okolo 9.00 hod. došlo k poruche na redukčnom ventile, ktorý privádza pitnú vodu do Záhorskej Bystrice. V dôsledku toho sa krátkodobo zvýšil tlak vo verejnom vodovode na takmer 10 atmosfér, čo mohlo vyvolať poškodenie domových rozvodov alebo niektorých zariadení, a následne aj únik vody v domoch a bytoch.BVS poruchu bezodkladne opravila a stabilizovala tlak na obvyklých úrovniach. Prosím všetkých obyvateľov tejto lokality, aby si čo najskôr skontrolovali stav svojej nehnuteľnosti aj zariadení napojených na verejný vodovod.

V prípade, ak je vodovod poškodený a treba vodu núdzovo odstaviť, prosím, kontaktujte dispečing BVS na telefónnom čísle 0800 121 333.

V prípade, ak vám vznikla škoda, prosím, kontaktujte svoju poisťovňu alebo kontaktujte Call centrum BVS na telefónnom čísle 0850 123 122.

Ako postupovať v prípade ak sa na vašom majetku stala škoda:

  • Vyplňte tlačivo Hlásenie škodovej udalosti a pošlite ho na adresu: livia.sulova@bvsas.sk (link nižšie)
  • Urobte si podrobnú fotodokumentáciu
  • Zhromaždite si doklady o všetkých prácach, ktoré vykonajú na odstránenie škodovej udalost. Všetky opravy, výmeny kotlov a podobne bude to potrebné zdokladovať nielen faktúrou (pokladničným blokom), ale aj rozpisom jednotlivých prác

Redukčný ventil, na ktorom k poruche došlo, bol nedávno vymenený a je v záruke. BVS bude preto pri úhrade vzniknutých škôd tretím osobám spolupracovať s dodávateľom tejto technológie.

 

/files/novinky/mimoriadna-udalost-zahorskej-bystrici/priloha-2-hlasenie-skodovej-udalosti-bvs.docx