Logo
Úvod Aktuality Infra Services by sa mala začleniť priamo do BVS

Infra Services by sa mala začleniť priamo do BVS

Z nášho pohľadu je dôležité, že do BVS plynule prejdú stroje aj odborníci, ktorých vodárne zlým politickým rozhodnutím v minulosti vyčlenili do dcérskej firmy. Ale nedáva absolútne žiadny zmysel platiť manažment alebo personalistiku v oboch spoločnostiach. Preto navrhujeme zlúčenie BVS a Infra Services, ktoré zvýši efektivitu oboch firiem,“ povedal generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš.

Veľkú časť úspor bude tvoriť zrušenie manažérskych a duplicitných administratívnych pozícií v Infra Services a s tým súvisiace náklady na prevádzku. Po zlúčení a vytvorení jednej spoločnosti sa naopak zjednodušia a zefektívnia niektoré interné procesy. BVS si od tohto procesu, okrem úspory nákladov, sľubuje aj zvýšenie kvality a produktivity práce. Rozhodnutie zlúčiť obe spoločnosti podporuje aj analýza zistení NKÚ k vzájomným zmluvným vzťahom BVS a Infra Services z minulosti a prijaté legislatívne zmeny inšpirované vzťahom BVS a Infra Services.

Celý proces zlúčenia oboch spoločností musia schváliť akcionári BVS na valnom zhromaždení. V prípade, ak pôjde všetko podľa predpokladov, mohol by byť tento proces ukončený ešte v prvom polroku 2021.