Logo
Úvod Aktuality BVS zrekonštruuje vodovod na Hradskej ulici v Bratislave

BVS zrekonštruuje vodovod na Hradskej ulici v Bratislave

Bratislavská vodárenská spoločnosť začne v júli s rekonštrukciou vodovodu na Hradskej ulici v bratislavskej Vrakuni. Ide o koordinovanú akciu s magistrátom hlavného mesta, ktorý má následne pripravenú rekonštrukciu asfaltových povrchov v tejto lokalite. Spoločným postupom tak zvyšujeme efektivitu celej rekonštrukcie a z dlhodobého hľadiska zároveň znížime trvanie obmedzení na minimum. Rekonštrukcia vodovodu a následné povrchové úpravy sa budú týkať takmer kilometer dlhého úseku. Doprava v tejto lokalite bude výrazne obmedzená, preto vodičov a ľudí z okolia prosíme o trpezlivosť.

„Dlhodobo pracujeme na tom, aby sme sa s mestami a obcami v našom regióne pôsobenia koordinovali pri prácach, ktoré vyžadujú zásah do ciest alebo chodníkov. Spoločne tak ušetríme finančné prostriedky a zabránime neželaným situáciám, kedy sa opakovane rozkopávajú čerstvo vyasfaltované úseky ciest,“ povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Peter Olajoš.

BVS nasadí na rekonštrukciu Hradskej ulice tri pracovné skupiny, aby minimalizovala dobu trvania prác na rekonštrukcii vodovodu. To je maximálny počet pracovných tímov, ktoré vedia pracovať efektívne bez toho, aby sa na takto dlhom úseku navzájom obmedzovali. Počas výstavby bude nutné dodržiavať viacero technologických prestávok, ktoré sa týkajú predovšetkým hutnenia podložia, zretia betónových vrstiev alebo tlakových a hygienických skúšok. Preto sa môže stať, že ľudia budú mať pocit, že na stavbe sa nepracuje. Tento dojem nie je správny. BVS venuje stavbe maximálnu pozornosť.

Spolu s hlavnou trasou vodovodu bude BVS rekonštruovať aj vodovodné prípojky až po domové šachy súkromných majiteľov. Prosíme verejnosť o súčinnosť pri tomto procese, aby sme mohli stavbu ukončiť čo najskôr. BVS urobí všetko pre to, aby bola rekonštrukcia dokončená počas letných prázdnin.