Logo
Úvod Aktuality BVS získala protikorupčný certifikát

BVS získala protikorupčný certifikát

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., získala certifikát ISO 37001:2016 potvrdzujúci zavedenie a používanie systému manažérstva proti korupcii v spoločnosti. BVS úspešne absolvovala audit, na základe ktorého bolo preukázané, že spoločnosť splnila všetky požiadavky príslušnej normy.

„Získanie tohto certifikátu nám umožňuje účinne predchádzať korupcii a bojovať proti nej. Naším cieľom je zabezpečiť, aby sa prevencia korupcie stala súčasťou transparentnej podnikovej kultúry, hovorí Matúš Stračiak, hovorca Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.

Certifikovanými oblasťami sú: prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií, dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadových vôd a súvisiace obchodné a vodohospodárske činnosti, vrátane služieb zákazníkom a technického poradenstva.

Vedenie spoločnosti schválilo ešte v apríli 2024 dokument Protikorupčná politika, ktorý má strategický význam pri riadení korupčných rizík a nastavení pravidiel správania sa vo všetkých činnostiach spoločnosti tak, aby boli v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi a etickými hodnotami spoločnosti.

Prijatá protikorupčná politika je záväzná pre všetkých zamestnancov a externých spolupracovníkov spoločnosti, BVS ktorí sú povinní konať v súlade s touto politikou a plniť si všetky povinnosti z nej vyplývajúce.